Na jubileumviering, tentoonstelling, boek, eerste spadesteek

Zusters van Liefde zetten de deuren open voor kinderen, kunstenaars en publiek

© Daina De Saedeleer

Na de totnogtoe vooral akademische gebeurtenissen rond de viering van 200 jaar Zusters van Liefde in Zaffelare, en na de eerste spadesteek in bijzijn van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gaat de viering nu een heel andere toer op. Onder leiding van Luc Van Autreve gingen schoolkinderen en kunstenaars aan de slag om op hun manier uit te beelden wat de Zusters van Liefde en de instituten die ze in Zaffelare oprichtten bij hen teweeg brengen.

Rudy Tollenaere

Luc Van Autreve, die een en ander coördineert legt uit: 'De Zusters van Liefde hebben ervoor gezorgd dat dit boerendorp regionaal, maar ook landelijk en zelfs internationaal (een gerenommeerd pensionaat) uitstraling kreeg op vlak van armen- en bejaardenzorg, lager en middelbaar onderwijs voor meisjes, een normaalschool, en zo meer. Voor de mensen van Zaffelare, vooral voor de vrouwen, betekenen de Zusters van Liefde een deel van hun leven. Hoewel het klooster via zijn school en bejaardenopvang midden in de maatschappij stond, was het in het dorp toch een gesloten enclave. Maar éénmaal per jaar gingen de deuren open voor het schoolfeest en de Vlaamse kermis. Het is vanuit die optiek dat de feestcommissie ervoor gekozen heeft om naast de herdenkingsplechtigheden, de tentoonstelling en het boek van Bert Vervaet,… dit weekend de gebouwen van het oude klooster, de school, het zorgcentrum en het park daarrond voor alle soorten publiek open te stellen en ieder naar eigen gading wat te bieden' aldus Luc Van Autreve.

En dat het gevarieerd zal zijn, blijkt uit het lijstje van Luc Van Autreve voorlegt:

- de historisch ingestelde mens ontmoet er acteurs die een beeld geven van het vroegere kloosterleven en de verzorging van behoeftigen;- de oud-leerlingen worden er ontvangen in twee retroklassen, één van de lagere school en één van de middelbare opleiding voor verzorging;- de kunstliefhebber vindt er een verzameling kunstwerken van artiesten die er naar school zijn geweest of op een andere manier een band hebben met de school of het klooster;- Zaffelaars Uur organiseert er op zaterdagavond zijn jaarlijkse concertavond;- de fanfare van De Bevlekte Ontvangenis speelt er op zondagnamiddag een kioskconcert;- en op het schoolfeest van de basisschool De Weg-Wijzer worden de resultaten getoond van het kunstproject ‘Werken in Uitvoering’, met theater, performance, koorzang, tentoonstellingen, oude volksspelen, muziek en volksdansen door kleuters en een regelrechte kinderfuif.

Over het concept van 'Werk In Uitvoering' schreef Luc Van Autreve alvast onderstaande werktekst.

De leerlingen van De Wegwijzer zitten zonder het zelf te beseffen op een historische breuklijn. Mensen die het kunnen weten, vertellen hen dat hun school 200 jaar oud is en dat we daar allemaal fier moeten over zijn. Daar kunnen ze zich wel iets bij voorstellen. Maar er waait ook een wind dat de school volgend jaar zal worden afgebroken en er een nieuwe moderne school voor in de plaats komt. Daar kunnen ze zich voorlopig nog niets bij voorstellen. En als zij er zich iets bij voorstellen… dan wordt daar momenteel nog helemaal niet achter gevraagd…

Grote mensen met grote plannen kijken naar omhoog, niet naar omlaag, waar de kinderen wonen. En als de grote mensen plannen hebben, denken die: Pfff … !! Het is dus tijd voor een kunstproject: WERKEN IN UITVOERING !

Het is de bedoeling de leerlingen van De Wegwijzer in Zaffelare in het kader van de gebeurtenissen een artistiek magazijn te laten aanleggen van gevoelens, gedachten, meningen, herinneringen, voorspiegelingen, impressies en andere interessante dingen… een magazijn waaruit ze kunnen putten als hun school de grootste transformatie uit zijn lange geschiedenis ondergaat en zij zich verloren voelen tijdens die werken in uitvoering, willen afscheid nemen van het oude en uitkijken naar het nieuwe. Zoiets als: tijdens de werken volgend schooljaar staan overal verbodstekens ‘Werken in Uitvoering’, en dan denken de kinderen “ Jaja, dat kennen we, die hebben wij al achter de rug! “

Alle (vele) soorten kunstuitingen komen aan bod: theater, dans, muziek, monumentale kunst, performance, graffiti, poëzie, tekenen, collagekunst, stoeten, bouwkunst, film misschien …

Het resultaat daarvan is zaterdag en zondag te zien.

Zaterdag staan de gebouwen en tuinen open van 14 tot 18 uur. Zaffelaars Uur begint om 19u45. Over het Zaffelaars Uur kan u meer lezen door hier te klikken.

Zondag van 13u30 tot 17u30

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten