Danneels zweeg twee weken

© photo news

Kardinaal Godfried Danneels, die begin dit jaar als aartsbisschop werd opgevolgd door André-Joseph Léonard, hoorde naar eigen zeggen pas begin april van kindermisbruik door Vangheluwe. Vraag blijft: waarom stapte hij dan niet meteen naar Léonard?

(SDB, DIM)

Danneels zou pas begin deze maand plots met het verhaal geconfronteerd zijn, toen Vangheluwe hem om een gesprek vroeg. Vangheluwe zou niet alleen komen. Zijn familie zou erbij zijn, inclusief het slachtoffer. Tijdens dat gesprek vernam Danneels dat zijn vriend een verschrikkelijk geheim met zich meedroeg. In een mededeling die Danneels gisteren liet voorlezen, zei hij dat ook heel stellig: 'Vóór begin april heb ik nooit over deze zaak gehoord.' Van een doofpot of vergoelijking is volgens Danneels zeker geen sprake geweest.Peter Adriaenssens van de misbruikcommissie sluit zich daarbij aan. 'Vangheluwe zelf heeft mij verteld dat hij er nooit eerder met iemand over gesproken had. Ook het slachtoffer heeft gezegd dat hij nooit iemand op de hoogte heeft gebracht. Zijn vertrouwen in de Kerk was daartoe veel te erg geschonden', zegt Adriaenssens. Het slachtoffer heeft in het verleden wel een keer anoniem naar de misbruikcommissie gebeld. Hij is toen uitgenodigd om zijn verhaal te doen. Maar hij is daar volgens Adriaenssens niet op ingegaan. 'Iets wat vaker gebeurt.'Alleen priester Rik Devillé, die al jaren strijdt tegen misbruik in de Kerk, vertelde een heel ander verhaal, dat kardinaal Danneels behoorlijk in verlegenheid brengt. 'Ik ben al midden jaren negentig via een vertrouwenspersoon van het slachtoffer op de hoogte gebracht. Ik heb dat toen ook aangekaart bij kardinaal Danneels. Samen met enkele andere klachten en zonder de identiteit van het slachtoffer te onthullen. Danneels had daar toen geen oren naar. Als hij nu zegt dat hij nooit iets over mogelijk misbruik door Vangheluwe gehoord heeft, dan klopt dat niet.'Ook over dat gesprek in april hangt nog veel mist. Het was een bijzonder moeilijk gesprek, dat raakte gisteren bekend. Bovendien was het - naar verluidt - niet het gesprek waar de familie van Vangheluwe op gehoopt had. Zij dachten dat ze met aartsbisschop Léonard aan tafel zouden zitten, en niet met Danneels.Het gesprek eindigde ook zonder oplossing of overeenkomst. En over de boodschap die Danneels de betrokkenen meegaf werden gisteren verschillende berichten de wereld in gestuurd.In een eerste reactie zei Hans Geybels, woordvoerder van Danneels, dat de kardinaal het slachtoffer en zijn familie de raad gaf om naar de speciale misbruikcommissie te stappen omdat hij zelf niets meer kon doen. Later stelde Geybels die verklaring bij, nadat hij bij Danneels had geïnformeerd. 'De kardinaal heeft mij verteld dat er afgesproken was dat er nog een tweede gesprek zou volgen.' Maar voor zover bekend was daarvoor nog geen datum bepaald. Danneels zat nog altijd te wachten op die tweede ontmoeting toen de hele zaak losbarstte.Vraag blijft of Danneels niet meteen na dat eerste gesprek contact had moeten opnemen met aartsbisschop Léonard. Het ging toch om schokkend nieuws: seksueel misbruik door een bisschop. Dat terwijl de hele katholieke Kerk al kreunde onder de misbruikschandalen.Het was een vraag waarop gisteren geen antwoord kwam. Léonard beperkte zich tot een ontwijkend antwoord. 'Mocht de zaak niet bekend geraakt zijn, dan ben ik er zeker van dat monseigneur Danneels mij zeker op de hoogte zou hebben gebracht.'Ook Geybels blijft op de vlakte. 'Of Danneels aartsbisschop Léonard op de hoogte had moeten brengen? Misschien. Maar dat tweede gesprek moest nog komen. Kardinaal Danneels wilde dat de partijen tijdens dat gesprek naar een oplossing toe zouden groeien. Daar wachtte hij op, vermoed ik.'

Aangeboden door onze partners