Geen zitje in de Kamer, maar wel binnenkort in het schepencollege voor Dieter Van Besien

Niettegenstaande zijn goede verkiezingsresultaat (5408 voorkeurstemmen), wist Dieter Van Besien, broer van Wouter, toch het tweede Groene zitje in de Kamer niet te bemachtigen. Hij kijkt daarentegen uit naar het schepenzitje dat hij na de zetelwissel eind 2015 zal bezetten.

cjt

'Door de positieve campagne die we hebben gevoerd heeft Groen Vlaams-Brabant haar aantal zetels van 1 naar 2 weten te brengen', reageert Dieter Van Besien. 'In de Kamer behouden we 1 zetel. Een tweede zetel in de Kamer, op de plaats waar ik op de lijst stond, was te ver weg om te veroveren. Maar misschien komt dat er volgende keer wel van.' Bij de partij Groen is de cumul van het ambt van parlementslid en dat van schepen niet toegelaten. Hierdoor kan hij nu wel op 1 januari 2016 het beloofde schepenambt op zich nemen. 'In Haacht werd immers de afspraak gemaakt dat er op 1 januari 2016 (in de helft van de legislatuur) een wissel komt', aldus nog Van Besien. Mon Fillet (Open VLD) stopt dan als burgemeester en Linda Decat (Groen) stopt als voorzitter van het OCMW. Ilse Fillet (Open VLD en zus van Mon) wordt op dat moment de nieuwe voorzitter van het OCMW, Steven Swiggers (Open VLD en huidig schepen van onder meer financiën en sport) wordt burgemeester; ik kom in het college voor de bevoegdheden sport, senioren en milieu.'

Indien Van Besien zou verkozen zou zijn geraakt in de Kamer, zou zijn plaatsje in het Haachtse schepencollege zijn ingenomen door Bernard Lemaître (momenteel gemeenteraadslid voor Groen in de Haachtse gemeenteraad).

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten