Groot onderzoek naar de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied

Foto: if

De Haan / Middelkerke / Diksmuide / Nieuwpoort / Koksijde - In het kader van het Europese project Topsoil, onderzoek de Vlaamse Milieumaatschappij vanaf half juni de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dat onderzoek gebeurt vanuit de lucht per helikopter en dit gedurende 3 weken.

De helikopter vliegt op lage hoogte (65 m) met een snelheid tussen de 30 en 60 km/u. Onderaan de helikopter hangt een hoepelvormige meetsonde van 30 m op 11 m.
Er kan alleen gevlogen worden als de weersomstandigheden dat toelaten; er mag dus geen mist, sterke wind, onweer of te lage bewolking zijn.
Door het uitzenden van een elektromagnetisch veld worden gegevens verzameld over het geleidend vermogen van de ondergrond. 

De elektromagnetische straling is onschadelijk voor mens en dier.  Het is uiteraard niet uitgesloten dat paarden kunnen schrikken van het geluid van de helikopter en/of de grote zwevende hoepel in de lucht.  Het wordt bijgevolg aanbevolen om de paarden op een veilige plaats te stallen. Andere dieren zoals runderen blijken geen of nauwelijks hinder te ondervinden bij gelijkaardige onderzoeken in het buitenland. 

De verdeling tussen zoet, brak en zout water werd al eens in kaart gebracht in de jaren 1960 en 1970.  Ondertussen maakte het poldergebied heel wat ontwikkelingen door die de verhouding beïnvloed hebben (verstedelijking, uitbouw van de haven). Ook voor toekomstige projecten en voor drinkwaterwinning is kennis over de verziltingsgraad van belang.

Dit onderzoek wil de verschillende soorten water meten en in kaart brengen. Het grondwater in het kust-poldergebied is van nature verzilt waardoor je er zowel zoet, brak als zout water aantreft.

Topsoil is een project binnen het Interreg VB North Sea Region programma.  Het project is tot stand gekomen om de Noordzeeregio in de toekomst beter te wapenen tegen de gevolgen van klimaatsverandering.  Heel veel dagelijkse activiteiten zijn onlosmakelijk verbonden aan het bovenste deel van de bodem.  Klimaatsverandering heeft immers een steeds snellere impact op de ondergrond en het grondwater.
 

Door Dany Van Loo
AANGERADEN