Bibliotheek op zoek naar materiaal van Nieuwpoortse Vismijn

Foto: bibliotheek Nieuwpoort

Nieuwpoort - In mei plant de stedelijke bibliotheek een tentoonstelling over de Nieuwpoortse Vismijn. Het bibteam wil het verhaal van de Vismijn zowel op historisch als economisch vlak belichten. Daarom zijn zij op zoek naar foto’s en documenten. Weetjes en anekdotes zijn eveneens welkom.

Al wie over bruikbaar materiaal bezit en dit even wil uitlenen, mag contact opnemen met de bibliotheek via bibliotheek@nieuwpoort.be of tel. 058-22.30.40. De foto’s worden ingescand en terugbezorgd.

 

Door Dany Van Loo