FOTO. Grootscheepse rampoefening bij SanoRice

Zottegem - Op maandagavond 23 september vond een grootscheepse veiligheidsoefening plaats bij rijstwafelproducent SanoRice in Zottegem. Meer dan 100 personen namen deel aan deze multidisciplinaire oefening: de politie, de brandweer, het AZ Sint-Elisabeth, het Rode Kruis Vlaanderen, de bevoegde stadsdiensten, figuranten van de Veiligheidsschool KA Geraardsbergen en een 35-tal medewerkers van SanoRice.

Maandagavond rond 19.30 uur kreeg de noodcentrale een oproep binnen van rijstwafelproducent SanoRice. Dringende hulp werd gevraagd wegens een explosie in een van de productiemagazijnen. De hulpdiensten reden massaal uit naar de bedrijvenzone in de Ballingsweg om bijstand te verlenen. Rond het bedrijf werd onmiddellijk een veiligheidszone opgezet. Een 15-tal slachtoffers werden bevrijd door de brandweer en afgevoerd voor de nodige medische zorgen. Zo’n 20 andere medewerkers werden geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in het nabijgelegen bedrijf Jademo.Gelukkig geen echte ramp, maar een realistische simulatie van een noodsituatie. De deelnemers aan de veiligheidsoefening waren vooraf niet op de hoogte van het scenario.

“Zo kunnen we de reactie van de betrokken hulpdiensten en logistieke diensten en de samenwerking tussen de verschillende veiligheidsdisciplines het beste beoordelen om nadien de nodige bijsturingen te doen”, verklaart burgemeester Jenne De Potter, die de oefening mee begeleidde vanuit het gemeentelijke crisiscentrum. Dergelijke simulaties zijn bovendien erg leerrijk voor de deelnemers, want zij moeten zonder voorbereiding onmiddellijk hun kennis in de praktijk brengen op het terrein. “We hopen natuurlijk dat zo’n rampen nooit plaatsvinden in onze stad, maar het is cruciaal dat we goed voorbereid zijn wanneer er toch iets gebeurt. Het spreekt voor zich dat we per discipline een grondige evaluatie maken van de oefening. Die volgt in de komende weken en wordt besproken in de gemeentelijke veiligheidscel”, besluit burgemeester De Potter.

Naast deze grootschalige oefening worden jaarlijks meermaals kleinere oefeningen op het terrein georganiseerd voor onze veiligheidsdiensten

Door Eric De Pessemier
AANGERADEN
Meest recent