Zulte zoekt jobstudenten buitenschoolse kinderopvang

© Eddy Lefevre

De gemeente Zulte is op zoek naar meerderjarige jobstudenten voor de buitenschoolse kinderopvang in de zomervakantie. Zij nemen mee de verantwoordelijkheid op over de opvang van een groep jonge kinderen. In de voormiddag worden zij ingeschakeld voor de reguliere werking van de buitenschoolse kinderopvang. In de namiddag heb zij de eindverantwoordelijkheid over de jongste kinderen, die niet doorstromen naar de speelpleinwerking.

Eddy Lefevre

De kandidaten voor de studentenjob zijn minimum 18 jaar oud en vertrouwd met de leefwereld van het kind. Daarenboven beschikken zij over een flinke dosis creativiteit en zin voor verantwoordelijkheid.

Diploma’s

De studenten beschikken over een diploma secundair onderwijs, studierichting personenzorg, kinderverzorging of een diploma secundair onderwijs, studierichting Sociale en Technische wetenschappen, jeugd- en gehandicaptenzorg, Gezondheids- en Welzijnswetenschappen, Verpleegaspirant of een diploma van het derde jaar van de derde graad kinderzorg of begeleider in de kinderopvang van het secundair beroepsonderwijs. Ook studenten uit het hoger onderwijs met een diploma tweede bachelor van Orthopedagogie, Pedagogie van het jonge kind, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs en Secundair onderwijs, Sociaal werk, Verpleegkunde, Toegepaste psychologie, Psychologische en pedagogische wetenschappen komen in aanmerking.

Wie geïnteresseerd is neemt contact op met Els Demeester of Ilse Debo via mail naar coordinatoribo@ocmwzulte.be.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten