Mivos viert kristallen jubileum

Het jubilerende Mivos was met alle vertegenwoordigers te gast in het gemeentehuis van Kortemark. Foto: Eric Vanhooren

Gistel / Ichtegem / Diksmuide / Kortemark / Koekelare / Lichtervelde / Hooglede - Mivos, de interlokale vereniging ‘Midden-West-Vlaams Overleg voor de sport’, is twintig lentes jong en viert dus zijn kristallen jubileum. Op het gemeentehuis van Kortemark kwamen de vertegenwoordigers van Diksmuide, Hooglede, Lichtervelde, Koekelare, Ichtegem, Oudenburg, Gistel en de gastgemeente bijeen om de bakens uit te zetten voor 2018.

Mivos heeft als doelstelling het sportbeleid – in de ruimste zin van het woord – van de acht deelnemende gemeenten af te stemmen en te stimuleren. De specifieke doelstellingen zijn de volgende: het functioneren als een overlegplatform tussen de acht deelnemende gemeenten voor de schepenen van sport en de sportfunctionarissen waarop ervaringen en informatie kunnen worden uitgewisseld; een zo groot mogelijk rendement van de in de participerende gemeenten aanwezige sportinfrastructuur nastreven; aansluitend aan het voorgaande punt, aanbieden aan de bevolking van een gemeente-overschrijdend activiteitenpakket; de organisatie van opleidingen en bijscholingen voor lesgevers, medewerkers van sportdiensten en sportclubs en gemeentelijke mandatarissen in materies die verband houden met de sport en het sportbeleid; het uitvoeren van studies en het verzamelen van informatie en documentatie in verband met voormelde algemene en concrete doelstellingen en tot slot het onderling uitlenen van sport- en ander materiaal.

Mivos-programmaoverzicht voor 2018

Het Mivos programma voor 2018, ziet er als volgt uit:

  • Start to Triatlon te Diksmuide en Lichtervelde, april t.e.m. juni (start na de paasvakantie)
  • Sportradenoverleg te Hooglede op woensdag 23 mei
  • Lady’s Night te Lichtervelde op vrijdag 8 juni
  • Sporttechnische bijscholing voor de Mivos-sportfunctionarissen op dinsdag 19 juni
  • Roman Duo-race te Oudenburg op zondag 24 juni
  • 1/8e triatlon voor starters en familietriatlon te Diksmuide op 23 september en
  • Wandeluitstap voor 50-plussers op dinsdag 9 oktober.

Het Mivos-team

Het Mivos-team in zijn huidige samenstelling bestaat uit volgende personen: Voor de stad Diksmuide: Marc De Keyrel (schepen), Caroline Dhulster en Sven Casteleyn (sportfunctionarissen); voor de gemeente Hooglede: Frederik Sap (schepen) en Kristof Devriendt (sportfunctionaris); voor de gemeente Ichtegem: Koen Pattyn (schepen) en Martine Vanoverbeke (sportfunctionaris); voor de Fransmansgemeente Koekelare: Dirk Ampoorter (schepen) en Evelien Denecker (sportfunctionaris); voor gastgemeente Kortemark: Stefaan Vercooren (schepen) en Dieter Cappelle (sportfunctionaris); voor de accordeongemeente Lichtervelde: Els Kindt (schepen) en Koen Vanhoutte (sportfunctionaris); voor de Sint-Arnoldusstede Oudenburg: Ulrike Vanhessche (schepen) en Els Vandycke (sportfunctionaris); voor de Godelievestede Gistel: Annie Cool (schepen) en Marc Vansevenant (sportfunctionaris); voor Sport Vlaanderen - promotiedienst West-Vlaanderen: Ann De Bruycker (coördinator) en Eva Coens (consulente) en voor de Provinciale sportdienst: Frank Bulcaen (diensthoofd).

Geschiedenis

Dat er in de loop van twintig jaar veel zelfs heel veel werd gerealiseerd hoeft nauwelijks tekst en uitleg, maar omdat het toch gaat om een indrukwekkend geschiedenis, geven we hierna toch het ontstaan en de geschiedenis van Mivos, opgetekend uit de mond van Eric De Bruyne, afscheidnemend adjunct-adviseur van de Provinciale sportdienst.

“Op 15 april 1996 werd voor het eerst samengekomen om het oprichten van een burensportdienst in het centrum van West-Vlaanderen te bespreken. De initiatiefnemers waren ikzelf (Eric De Bruyne, nvdr) en mijn collega Frank Van Rafelgem”, steekt de ouwe getrouwe met levenslange vakantie van wal.

Zwangerschap van net geen jaar

Net geen jaar later – na een zwangerschap van tien maanden, vond de officiële geboorte plaats van Mivos. “Op 19 februari 1997 vond de stichtingsvergadering van Mivos plaats in Oudenburg en was de officiële samenwerking een feit. De toenmalige schepenen van sport van Diksmuide, Ichtegem, Gistel, Koekelare, Kortemark, Lichtervelde en Oudenburg, ondertekenden de intentieverklaring en hiermee was het Midden West-Vlaams Overleg voor de Sport of kortweg MIVOS geboren”, vervolgt Eric De Bruyne.

“Burensportdienst, Regionaal Sportoverleg, Gewestelijke Sportwerking, Sportoverleg voor de Kust, de Vereniging voor intercommunaal Sportoverleg en Intergemeentelijk Overleg Sport hadden er een broertje (of een zusje) bij. Later zou het rijtje nog afgesloten worden met de oprichting van WesthoekSportOverleg.”

“In november 1997 opende Els Vandycke een rekening en werd ze schatbewaarder. Dit is ze tot op vandaag nog steeds. Met de jaarlijkse bijdrage van iedere gemeente van 10.000 BEF (250 euro) en de toelage van de provincie van 75.000 BEF (1875 euro) kan MIVOS in 1998 haar schouders zetten onder enkele gemeente-overschrijdende organisaties. Zo werden er acht specialisatiesportkampen georganiseerd, een sportkriebelhappening en de provinciale finale van ‘De Olympische Familie’. Anekdote: ‘op de prijsuitreiking van dit laatste scheurde de toenmalige gouverneur Breyne zijn broek toen hij op het podium stapte. Hij is vertrokken naar huis in een trainingsbroek van de cafétaria-uitbater.’ Daarnaast organiseerde MIVOS opleidingen (voornamelijk computeropleidingen) en bijscholingen voor de sportfunctionarissen”, gaat Eric verder.

“In 1999 werd de eerste seniorenwandeltocht in St.-Omer georganiseerd. Met 197 deelnemers was dit meteen een schot in de roos. Ondertussen vond jaarlijks een wandeltocht plaats met een 400-tal deelnemers. Omdat er ieder jaar deelnemers geweigerd werden, werd de wandeltocht in 2012 zelfs gespreid over twee dagen! Ook de jaarlijkse Lady’s Night in Lichtervelde is een activiteit van Mivos met een overdonderend succes. Na twee organisaties van Lichtervelde op eigen initiatief wordt dit in 2002 voor het eerst samen met Mivos georganiseerd. Jaarlijks kwamen er een 300 à 400-tal vrouwelijke deelneemsters op af. De formule staat ook vandaag nog garant voor succes.”

Interlokale vereniging

“Het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking verplichte alle burensportdiensten om van structuur te veranderen. Dit leidt tot de oprichting van een interlokale vereniging. In 2004 worden de statuten in alle gemeenten goedgekeurd en op 30 november 2004 wordt de officiële start gegeven tijdens de stichtingsvergadering in Hooglede. Ja, Hooglede beslist om mee in te stappen in de interlokale vereniging en is vanaf 2004 ook lid van Mivos”, vertelt Eric verder. “Ondertussen blijft MIVOS grensoverschrijdende activiteiten organiseren. Zo vindt in 2006 voor het eerst het criterium voor niet-aangesloten wielertoeristen plaats in Koekelare. Na vier jaar dit criterium in verschillende gemeentes georganiseerd te hebben besluit MIVOS in 2010 om dit stop te zetten en in plaats daarvan wordt er een recreatieve triatlon in Diksmuide georganiseerd.”

“De eerste editie is onmiddellijk volzet. Diksmuide blijft jaarlijks de gastgemeente voor deze recreatieve triatlon van MIVOS. Na een aantal jaren werd een opleiding ‘start to triatlon’ aan de recreatieve triatlon gekoppeld. De inwoners van de Mivos-gemeenten kregen (en krijgen) de kans om zich via een intensief begeleidingsprogramma klaar te stomen voor de eigenlijke triatlon.“

Bijscholingen

Naast de talrijke sportpromotionele initiatieven organiseert Mivos sinds jaar en dag informatica-bijscholingen voor zijn leden. Handige tips en tricks moeten de collega’s helpen om hun administratieve taken eenvoudiger uit te voeren.

Samenwerken kan op veel vlakken. Zo heeft Mivos in 2014 tenten aangekocht, die worden ingezet bij de talrijke gemeentelijke initiatieven.

Communicatie is een belangrijk gegeven. Vandaar dat de gemeentelijke sportraden sinds 2013 bij de werking betrokken worden. Jaarlijks wordt een infosessie voor de sportraden gehouden. Er wordt daar telkens een ontspannend stukje aan gebreid.

Voor de provinciale promotiedienst van Sport Vlaanderen en voor de provinciale sportdienst zijn vergaderingen van burensportdiensten de gelegenheid bij uitstek om informatie te verspreiden. “We maakten daar dan ook gretig gebruik van om onze campagnes, acties en ondersteunende maatregelen in de picture te plaatsen”, benadrukt Eric De Bruyne tot slot. “Maar MIVOS staat voor meer dan het organiseren van activiteiten. De collega’s zijn een steun voor elkaar. Tijdens de overlegmomenten wordt er kennis uitgewisseld maar tussendoor wordt al snel eens de telefoon genomen of een mailtje gestuurd om te luisteren hoe de zaken in de buurgemeenten aangepakt worden. Daarnaast zijn we ook een groep vrienden geworden wat vooral tot uiting komt tijdens de jaarlijkse teambuildingsactiviteiten.”

Door Eric Vanhooren