‘Lichtervelde Fietst’ bewegwijzert vast traject voor fietsexamen

  • De fietsexamenroute in de mooie accordeongemeente Lichtervelde wordt permanent voorzien van wegwijzerbordjes.
Lichtervelde - Met het fietsexamen wordt jaarlijks de fietsvaardigheid van de zesdejaars van de lagere scholen geëvalueerd. Vanaf heden wordt het fietsexamen afgelegd langsheen een vast traject dat met vijftien permanente bordjes is aangeduid en die eveneens terug te vinden is op de website van de gemeente.

In Lichtervelde is er nu - vanuit Lichtervelde Fietst - een traject dat aangeduid zal worden met permanente borden. Dit traject zal ook terug te vinden zijn op de gemeentelijk website met de nodige aandachtspunten. 

Vijftien controlepunten

“Tijdens het fietsexamen - dat plaatsvindt op 19 maart 2019 - zal de politie in samenwerking met leden van het ouderportaal (Huis van het Kind) en leerkrachten aanwezig zijn aan de verschillende controlepunten”, zegt schepen van mobiliteit Steven Bogaert (CD&V). “Op het traject zijn er vijftien controlepunten waar de examinator algemene aspecten zoals stuurvaardigheid, rechts rijden, beide handen aan het stuur of aandacht voor het verkeer evalueert.”

“Ouders en/of grootouders hebben nu de mogelijkheid om met de kinderen te oefenen voor het fietsexamen of bijkomend het traject te gebruiken als oefening als ze niet slaagden”, besluit de Lichterveldse schepen.

De route kan online ook bekeken worden via de link op  https://www.lichtervelde.be/fietsexamenroute .

 

Door Eric Vanhooren
VOOR ABONNEES