Container grofvuil (presse) tijdelijk buiten dienst

Hooglede - Op het recyclagepark te Hooglede kan je met uw grof afval terecht in de pressecontainer. Wegens fabricageproblemen is de container tijdelijk niet bruikbaar. Het gemeentebestuur stelt alles in het werk om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Het gemeentebestuur vraagt om enig geduld aan de dag te leggen, van zodra het euvel verholpen is, zal dat eveneens worden medegedeeld aan de bevolking.
Door EVT
VOOR ABONNEES