FOTO. Nieuwe baas bij de Kortemarkse brandweer

  • Voor de laatste keer gaat postoverste Jacky Coopman van de brndweer Kortemark, samen met burgemeester Karolien Damman de manschappen schouwen en zetten zo de bevelsoverdracht in gang.
Kortemark - Jacky Coopman (65), postoverste van brandweer Kortemark en behorende tot de brandweerzone Westhoek, geeft afgelopen zaterdag 28 september, na een loopbaan van dertig jaar, het roer overgegeven aan kapitein David Vanden Eynde (46). Tal van hoogwaardigheidsbekleders, collega’s spuitgasten en heel wat inwoners woonden de ceremoniële plechtigheid op de Markt van Kortemark bij.

Jacky Coopman heeft er bij de brandweer een carrière opzitten van 36 jaar, waarvan dertig jaar als bevelvoerder. Zijn toewijding, menselijke capaciteiten en goede relaties, waren Jacky Coopman’s kwaliteiten en troeven. Maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan en Jacky vindt de tijd nu rijp om met pensioen te gaan en nog even van het leven te genieten.

In geheugen gebeiteld

Bevelvoerder Jacky Coopman begon zijn loopbaan bij de brandweer in ‘83, toen hij voor de technische dienst van de gemeente Kortemark werkte. Na zes jaar brandweerman werd hij in 1989 benoemd tot korpsoverste en al die jaren is hij ook brandpreventieadviseur van Kortemark geweest. Sommige interventies staan onverwoestbaar in zijn geheugen gebeiteld, zoals een ongeval in de Lichterveldestraat in oktober 1998 waarbij drie jongeren om het leven kwamen. Of de allesverwoestende brand in de meubelfabriek HIMA in 1985. “Sommige interventies zijn vooral psychologisch heel zwaar om dragen en zeker voor de brandweermannen zelf, die het eigenlijke werk moeten uitvoeren! Gelukkig konden we steevast bij elkaar terecht om te praten. En we hadden ook een dokter ter beschikking als het echt niet meer ging”, vertelt Jacky Coopman mij op de receptie. “Ik had het geluk dat mijn vrouw achter mijn carrière stond want anders is een leven als toegewijd brandweerman onmogelijk. Mijn jongste zoon zei recent nog dat ik vroeger niet veel tijd had om met hem te spelen maar kiezen is jammer genoeg verliezen”, besluit Jacky die er snel nog aan toevoegt dat hij vijf jaar geleden al met pensioen kon, maar teveel hield van de brandweer. Maar nu wil ik genieten van totale vrijheid en dingen doen die ik vroeger moest laten.

Monument

Er werden zaterdagnamiddag heel wat toespraken en gelukwensen afgevuurd, maar eentje die wel is blijven hangen en zeker voor altijd een plaatsje in Jacky’s hart zal innemen is deze van huidig burgemeester Karolien Damman, want er af en toe een regenbui de kop op stak, was het volgens haar een heuglijke en bijzondere dag. “Eentje waarop we een waar monument van de Kortemarkse brandweer uitzwaaien en hij tegelijk de fakkel – of eigenlijk beter gezegd, de vlag doorgeeft – aan zijn opvolger, die ook al lang geen ‘bleutje’ meer is in ons korps”, zo opende een overtuigde en enthousiaste Kortemarks burgemeester haar toespraak. “Twee mannen uit één stuk, twee echte venten die nooit twijfelen om voorop te gaan in de strijd, hoe heet de vuren waarvoor ze staan ook mogen zijn. Het zijn zo’n figuren waarop elke groep, elke club of elke vereniging kan bouwen en da’s bij een brandweerkorps niet anders.”

“Vastberaden, collegiaal en met het hart op de juiste plaats: het begint bij de postoverste en het straalt af op het hele korps”, ging burgemeester Karlien Damman verder.

Als brandweerman dien je uiteraard te beschikken over goeie eigenschappen. “En die zijn er bij de vleet. Zo is er de wil en de volle overtuiging om te redden wat er te redden valt, om er alles voor te doen om mensen in nood te helpen en om daarvoor risico’s te nemen. Berekende risico’s, dat wel, maar het blijven risico’s. Daarom ook een ferme dankjewel aan alle spuitgasten hier vandaag aanwezig. Het is voor elke Kortemarkenaar een geruststelling te beseffen dat hij of zij op een gemotiveerd brandweerkorps kan rekenen als de nood het hoogst is”, aldus nog burgemeester Damman. “Samen voor hete vuren staan, elkaar assisteren, je holderdebolder naar de kazerne haasten en je met je collega’s in ijltempo klaarmaken voor een interventie: het smeedt een band. Zo zie je maar: om iets te smeden heb je vuur nodig… En hoe meer ervaringen je samen deelt – en die zijn uiteraard niet altijd even prettig – hoe sneller je in het vervolg voor elkaar door het vuur zou gaan. Geen uitdrukking die beter de hechte collegialiteit binnen een brandweerkorps omschrijft.”

Onweerstaanbare lokroep

Vraag het aan Jacky, vraag het aan David, vraag het aan gelijk welke andere brandweerman of -vrouw waarom de lokroep van de brandweer zo onweerstaanbaar groot was en ze zullen zonder uitzondering allen hetzelfde antwoorden: “omdat ze mensen willen helpen. En ja, misschien ook wel een heel klein beetje voor de actie, de spanning en wie weet zelfs voor die verliefde blikken van de partner wanneer ze zich in – of uit – hun stoere uniform hijsen. En we moeten toegeven: het heeft wel iets”, zo klonk burgemeester Damman nog. “En over partners gesproken…… “ook voor hen is het vaak een apart leven om samen te zijn met een brandweerman of -vrouw. Een nachtelijke oproep, een permanent half oog op de bieper, een brandluchtje in de kleren… en ongetwijfeld ook meer dan eens met een bang hartje wachten tot de held weer veilig en wel thuiskomt.”

Tal van burgemeesters gekend

Voor burgemeester Karolien Damman is het een eer bij deze bevelsoverdracht aanwezig te mogen zijn, zei de burgemeester zelf. “Je hebt meerdere burgemeesters de revue zien passeren met o.a. de burgemeesters Daniël Lambrecht, Firmin Dupulthys, Maurits Borlé en Toon Vancoillie, maar ik ben degene die het genoegen heeft dit speciale moment vanop de eerste rij te mogen meemaken.”

“Ik denk dat ik namens de hele bevolking van Kortemark mag spreken als ik zeg dat we je zo ontzettend dankbaar zijn voor het werk dat je in al die jaren hebt verzet. Onder jouw leiding groeide het brandweerkorps uit tot een geoliede machine, met collega’s die elkaar blind vertrouwen en een wagenpark, aangepast aan de huidige noden. We schenken je dan vanuit de gemeente ook graag een attentie als blijk van onze waardering en dankbaarheid.”

Keep the fire burning

Burgemeester Karolien Damman stelt ook het volste vertrouwen in Jacky’s opvolger: de 46-jarige kapitein David Vanden Eynde. “David, als brandweerman heb je al aardig wat jaren op de teller, maar we moeten dankbaar zijn omdat je deze nieuwe uitdaging wil aangaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat je deze belangrijke taak met de grootste zin voor verantwoordelijkheid zult opnemen”, klonk het bij burgemeester Karolien Damman. “Hoe groot of klein de brandweerzone Westhoek in de toekomst ook mag zijn, ik ben ervan overtuigd dat jij samen met mij in de vuurlinie zal staan om ook de Kortemarkse belangen te verdedigen tot de kust veilig is. Ik wens je het allerbeste met ons enthousiaste korps. Ga ervoor en keep the fire burning!

David Vanden Eynde had als knaap de vaste wil om brandweerman te worden, zeker toen hij rechtover zijn ouderlijke woning een woning in de vlammen zag opgaan. Hij herinnerd zich nog levendig hoe snel het brandweerkorps ter plaatse was en hoe vakbekwaam zij het vuur bekampten. “Van toen af wist ik dat van zodra ik oud genoeg was, bij de brandweer zou toetreden”, zo zei kersvers postoverste David Vanden Eynde overtuigend. “Hij dankte in zijn toespraak ook Jacky Coopman voor al hetgeen wat hij van hem in die vele jaren heeft geleerd. ““Om veertig man samen te houden, daarvoor moet je mensenkennis hebben. Het zijn tenslotte allemaal vrijwilligers”, stelde zijn opvolger kapitein David Vanden Eynde. “Daarnaast leverden zijn goede banden met de besturen in 2006 een nieuwe kazerne op en had hij doorheen de jaren het wagenpark volledig vernieuwd tegen de eenmaking van de brandweerzone in 2015. Dat krijg je niet zomaar gedaan. Jacky draagt mij een goed werkend en gestructureerd korps over, daar ben ik heel fier en blij om.”

Tot de manschappen zei hij: “vroeger zeiden jullie die zage van een Jacky is daar weer, nu kunnen jullie zeggen die zage van een David is daar were”, grapte hij. “Ik weet dat sommigen onder jullie verontrust zijn, maar wees gerust, veel zal ik niet wijzigen enkel wat bijschaven misschien. Natuurlijk weten jullie dat ik eigen accenten zal leggen en natuurlijk weten jullie ook dat ik van discipline hou binnen het korps en daar is nog wel wat werk aan. Verder hoop ik op een vlotte samenwerking met jullie maar ook met alle andere veiligheidsdiensten. Inzetten op verdere professionalisering is nodig want onze maatschappij verandert in sneltempo”, zo besloot postoverste Andy Vanden Eynde die sinds 1991 bij de brandweer is en beroepsbrandweerman is sinds 2019. Vermeldenswaard is ook dat de nieuwe Kortemarkse postoverste het brevet crisissituatiebeheer heeft verworven en dat hij binnen de hulpverleningszone Brandweer Westhoek, de bijkomende functie vervult van Diensthoofd aankoop & logistiek.

Na de plechtige bevelsoverdracht ging het stoetsgewijs met het muziekkorps voorop, naar OC De Kouter waar de genodigden nog een receptie aangeboden kregen.

Door Eric Vanhooren
AANGERADEN