Natuurwerkgroep De Verrekijker is dertig lentes jong

Op de foto bemerken we de leiding van de feestvierende natuurvereniging, sympathisanten, jongeren enkele gemeenteraadsleden en een afvaardiging van het gemeentebstuur bestaande uit burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn, schepen Els Kindt en schepen Steven Bogaert.. Foto: Eric Vanhooren

Lichtervelde - Natuurwerkgroep De Verrekijker gevestigd in de accordeongemeente Lichtervelde, werd geboren in 1989 en vierde dus onlangs haar dertigste verjaardag. Ze deden dat met heel veel verve met een heus feestweekend. De natuurvereniging, die enkele jaren geleden nog haar stekje had aan de Keunepupe, verhuisde eind 2014 begin 2015 naar een ander locatie dichter bij het centrum. Ze vinden nu onderdak in de Molenstraat 38 (op het einde van de straat). Dit parelmoeren jubileum mocht niet onopgemerkt voorbijgaan, vandaar dat de vereniging uitpakte met een heus feestweekend omvattende een prachtige fietstocht met diverse tussenstops en waar de deelnemers kennismaakten met oude volksspelen en de jongeren zich konden laten schminken, een receptie, een tentoonstelling en een barbecue in het JOC met afterparty. Ook het gemeentebestuur was van de partij en had tijdens de receptie een enveloppe mee als geschenk viir hun parelmoeren jubileum.

De Lichterveldse jeugdbeweging richt zich op jongeren vanaf zes jaar (het eerste leerjaar). Net als klassieke jeugdbewegingen organiseren ze jeugdactiviteiten gekoppeld aan een natuurthema. Dit gaat van allerhande spelletjes, knutselactviteiten, uitstappen to natuurwandelingen, een natuurquiz, enz. “Zo leren we de natuur beter kennen op een leuke manier”, steekt Gilles Augustyn, secretaris-penningmeester van de natuurvereniging van wal.

Beheer enkele natuurgebieden

“De Verrekijker beheert ook enkele stukken natuurgebied in Lichtervelde en helpen we mee aan verschillende natuurprojecten. Zo hielpen we in het verleden op de Dag van de Natuur, mee om 1,5ha bos aan te planten wat overeenkomt met ongeveer 5600 boompjes, in de Huwynsbossen”, vervolgt Gilles. “Om de twee weken doen we leuke en leerrijke natuuractiviteiten met de leden van de Verrekijker. Opdat alles voor iedereen duidelijk te begrijpen zou zijn, zijn onze leden ingedeeld in vier takken: de (schattige) egeltjes, de (creatieve) Castors, de (sluwe) wezels en de (nog sluwere) vossen.”

“De 'egeltjes' zijn de kleinsten in de Verrekijker (1ste-3de leerjaar. Zij leren vooral spelenderwijs de natuur te verkennen en te ontdekken. Door in de natuur te spelen en af en toe een handje toe te steken bij natuurwerken, leren de 'Castors' (bevers), 4de tot 6de leerjaar, heel wat bij over de natuur. De 'Wezels', 1ste tot 3de middelbaar, zijn al wat meer begaan met het eigenlijke natuurwerk. Wanneer er in de gemeente aan natuurbeheer wordt gedaan, zijn zij zeker van de partij. Het educatieve gedeelte wordt echter niet vergeten en er is nog steeds heel wat ruimte voor sport en spel”, vervolgt Gilles Augustyn. “Tot slot zijn er nog de ‘Vossen’ (4de,5de /6de middelbaar), ook voor hen staat de natuurbeleving nog steeds op de eerste plaats, terwijl ze af en toe ook al eens een handje meehelpen met de leiding. Zo leren zij gaandeweg ook zelf leuke natuuractiviteiten in elkaar steken.”

Aanvankelijk legde de natuurvereniging zich toe op het bestuderen en in stand houden van vogels in de vrije natuur, maar al vlug werd dit uitgebreid tot allerhande natuuractiviteiten, gaande van het bouwen van nestkastjes en wegbermbeheer in overleg met de gemeente. In de beginjaren, toen ze onderdak hadden aan de Keunepupe, verzette de vereniging zich met groot succes tegen de komst van een hoogspanningslijn langs de autostrade.

Bloeiende vereniging

De Verrekijker scoort in de accordeongemeente hoge toppen. Dat bewijst onder andere hun ledenaantal. "Dit jaar telt de vereniging 34 leden", klinkt het bij Gilles Augustyn. "En de activiteiten die we nu organiseren zijn in vergelijking met in de beginperiode heel uiteenlopend. Zo zijn we wel nog actief met de paddenoverzet, houden we zwerfvuilacties, maken we nog nestkastjes om in de Huwynsbossen her en der te hangen; maar we focussen ons nu veel meer op activiteiten met spelletjes.”

“Zo experimenteren we geregeld. Onlangs nog bootsten we een vulkaanuitbarsting na of werken we rond een bepaald thema, waarbij we dan een kwartiertje uitleg geven of doen we spelletjes zoals: pinguïns duwen hun medegenoten in het water om te weten of er haaien zijn. Kleurt het water rood, betekent dit dat er een gevaarlijk dier in zit. Daar doen we dan een spelletje rond. Zo krijgen de activiteiten een educatief karakter", aldus nog een enthousiaste secretaris-schatbewaarderGilles Augustyn.

"De activiteiten vinden om de twee weken plaats op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 uur", besluit Gilles die nog onderstreept dat er ook een tijdschrift ‘Keunepupe’ (voorheen ‘Het Wezelke’) wordt uitgeven. En om het milieuvriendelijk te houden en bomen te sparen, verspreiden we ons infoblad al geruime tijd digitaal te verspreiden.

Dat Natuurvereniging De Verrekijker het hart op de juiste plaats heeft en zich niet alleen bekommert om het lokale milieu, bewezen ze vorige zomer nog door een inzamelactie te houden voor het Amazonewoud in Brazilië, waar ze te kampen hadden met bosbranden. De opbrengst van hun zelfgemaakte jaguarkoekjes die ze deur aan deur aan de man/vrouw verkochten, schonken ze aan het WWF.

Lid worden

Nieuwkomers zijn te allen tijde welkom. Twijfel je nog? Trek je stoute schoenen aan en ga eens naar een activiteit om te kijken of het iets voor jou is. En misschien vind je er wel een toffe bende en verruim je zo je vriendenkring. Zo staat vanavond 3 oktober in OC De Schouw, de film: ‘Beasts of the Southern Wild’ van de organisatie 11.11.11 op het menu. Aanvang 20 uur. Toegangskaart kost 5 euro. In de film staat de klimaatopwarming centraal. De film is 12+ en dus enkel toegankelijk voor de wezels. Verwittigen per mail (http://jeugd@verrekijkerlichtervelde.be) is een must.  Meer info vind je op http://www.verrekijkerlichtervelde.be .

Door Eric Vanhooren
AANGERADEN
Meest recent