Speelplaatsvergroening in GBS Wezemaal

De GBS Wezemaal wil een groene en actieve speelplaats Foto: if

Rotselaar - De GBS Wezemaal kan rekenen op het schoolteam en het oudercomité om meer groene hoekjes in te richten.

Omdat men b!ij GBS Wezemaal merkt dat de kinderen nood hebben aan en deugd hebben van op te groeien in een groene, natuurlijke omgeving wil het schoolteam en het oudercomité verschillende groene speelhoekjes inrichten op terreinen in de school.

Een werkgroep speelplaatsvergroening  lanceerde een wedstrijd waarbij de leerlingen suggesties konden doen. Uiteindelijk tekende het Regionaal Landschap Noord Hageland en de MOS begeleider de plannen. De provncie Vlaams-Brabant steunt het project met een subsidie.

De realisatie komt er in verschillende fases. Eerst worden enkele kleine maatregelen genomen en in een tweede fase  worden grotere inrichtingsmaatregelen genomen. Met bijvoorbeeld ook een buitenleerklas. Begin volgend schooljaar is een pedagogische studiedag gepland met de MOS begeleider.

Door Guido Govaerts
  • VOOR ABONNEES