Guido Moons eerste laureaat van Alfons De Schepperprijs van dr. J. Goossenaertskring

  • Guido Moons hield een bevlogen pleidooi voor een onafhankelijk Vlaanderen
Lochristi - In een goedgevuld Loots Sierteeltmuseum ontving Zaffelarenaar Guido Moons (60) zaterdagavond uit handen van voorzitter Raf Cosyns van de dr. Jozef Goossenaertskring de allereerste Alfons De Schepperprijs. De laureaat hield een beklijvend pleidooi voor een onafhankelijk Vlaanderen dat de sociaal-economische hefbomen zelf in handen moet krijgen. ‘De Vlaamse Beweging is een sociale beweging. De onafhankelijkheid dient niet om ons af te sluiten van Europa, maar om een veilig huis te worden voor ons volk’, klonk het in zijn dankwoord.

De dr. J. Goossenaertskring riep met de Alfons De Schepperprijs meteen een onderscheiding in het leven die refereert aan iemand van bij ons. Zevenekenaar  De Schepper (1893-1958),  later ook bekend als kunstschilder, was één van de tien frontsoldaten die begin 1918 omwille van zijn Vlaamsgezindheid tegenover zijn oversten naar de ‘Service d’Arrière’ werd gemuteerd, en zo in een houthakkerspeloton in het Noord-Franse departement Orne belandde. Na zijn vrijlating engageerde hij zich bij de Vlaamse Oud-Strijders (VOS), waar hij zich met de slogan ‘Oorlog aan de oorlog’ inzette voor antimilitarisme. 

TAK

Laureaat Guido Moons is van origine een Gentenaar die in Moerbeke in contact kwam met dichter Anton Van Wilderode, van wie hij een aantal jaren ook vaste begeleider was. Via de kinderen Coupé – de echte naam van Van Wilderode – kwam hij in contact met TAK, waarvoor hij sinds 1980 mee de amnestiegedachte uitdroeg. Tot 1995 was hij woordvoerder van het Taal Aktie Komitee. Hij was ook actief in het IJzerbedevaartcomité, waar hij pleitte voor het behoud van de essentie ervan, zijnde de ontvoogding van Vlaanderen. Na 1995 engageerde hij zich in het ‘Aktiekomitee Vlaanderen 90’. In Nadat TAK en de Vlaamse Volksbeweging samenwerkten, werd Moons eerst ondervoorzitter en later in 2000 voorzitter van de VVB. Een functie die hij in 2010 opnieuw opnam voor drie jaar. Beroepshalve is de laureaat lesgever in het BSO, waar hij de zorg heeft over authistische jongeren tussen 13 en 25 jaar. 

'Alleen maar een steen'

Zaffelarenaar Guido Moons was bijzonder vereerd en dankbaar met de prijs van de dr. J. Goossenaertskring, en toonde eerbied en schroom voor het engagement van dorpsgenoot Alfons  De Schepper. Daarnaast focuste hij vooral op de rol van de Vlaamse Beweging, waarin ratio en gevoel, hersenen en hart samengaan. Niet toevallig citeerde hij het gedicht van Anton van Wilderode ‘Alleen maar een steen’, uit de derde reeks Diksmuideteksten van de dichter. ‘Met de generatie van toen is alles begonnen. Het was het moment waarop de Vlaamse intelligentia in contact kwamen met het arme Vlaanderen’, aldus de laureaat. Een stelling waarmee hij loodrecht ingaat tegen de mening van prof. Sophie De Schaepdrijver in haar standaardwerk 'De Groote Oorlog'. De historica is het er namelijk helemaal niet mee eens dat de Vlaamse Beweging in de loopgraven van WO I werd geboren. Met economische voorbeelden uit onze eigen regio, zoals Volvo, dat in handen is van de Chinese autobouwer Geely en een onzekere toekomst heeft door de hoge loonkosten bij ons, bepleitte hij op een erg gedreven manier de noodzaak van een engagement voor een onafhankelijk en welvarend Vlaanderen.

Door Geert Herman
AANGERADEN