Werken Alsembergsesteenweg(N231) in Dworp beginnen vanaf 5 november

Zowel het fiets- en voetpad als de asfaltering van de rijweg zullen worden aangepakt Foto: hdd.

Beersel - Vanaf maandag 5 november werkt het Agentschap Wegen en Verkeer(AWV), drie weken lang op de Alsembergsesteenweg in Dworp.

Over een afstand van ongeveer achthonderd meter, van aan het kruispunt met de Gravenhoflaan tot aan het restaurant Boelekewis, zal een aannemer het fietspad en het voetpad aan de noordelijke kant van de weg vernieuwen. Het fiets- en voetpad wordt volledig, inclusief de fundering vernieuwd. De aannemer zal ook de boordstenen die het fietspad van de rijweg scheiden, opnieuw aanleggen.

AWV maakt van de gelegenheid gebruik om ook de rijweg voor het autoverkeer een onderhoudsbeurt te geven, op twee stukken van de Alsembergsesteenweg: op hetzelfde stuk weg waar het fiets- en voetpad aangepakt wordt en op een stuk van ongeveer driehonderd meter lang, van aan het kruispunt van de Lotsesteenweg verderop in de richting van het centrum van Dworp.

Tijdens de uitvoering van de werken zullen de fietsers en de automobilisten in de rijrichting van Halle en het op- en afrittencomplex van de Ring rond Brussel(RO), omgeleid worden via de “Bruineput” -vooral de fietsers zullen hier gelukkig mee zijn- , m.a.w. via de Lotsesteenweg, Batenborg en de Henri Torleylaan. Het autoverkeer in de rijrichting van het centrum van Dworp zal de Alsembergsesteenweg kunnen blijven gebruiken zoals gewoonlijk, zonder omleidingen.

Normaal gezien zullen de werken ongeveer drie weken duren. Bij belangrijke wijzigingen in die planning, of bij ander belangrijk nieuws, zal AWV een bericht publiceren op haar website. Nieuws over de werken in Beersel is te vinden op www.wegenenverkeer.be/beersel .

 

 

Door Hugo Deville