Gemeenteraad Beersel, “lief zijn voor elkaar” loont

Beersel - De gemeenteraad van Beersel had misschien geen “moeilijke” agenda punten te behandelen, maar toch kon je verwachten dat er wat vragen zouden gesteld worden of opmerkingen gemaakt. Niets van dit alles dus, zodat de agenda van deze gemeenteraad een vlot verloop kende.

Ingevolge het nieuwe decreet op de intercommunales  wordt de samenstelling van deze laatsten grondig gewijzigd. Slechts 15 bestuurders en de directiecomité ’s worden afgeschaft. Burgemeester Hugo Vandaele(CD&V) vond dit niet echt democratisch omdat de gemeenten zo minder inspraak krijgen, maar er kwam toch een unanieme goedkeuring.

De gemeenteraad ging ook unaniem akkoord met de selectieprocedure voor een nieuwe directeur voor de GBS  Blokbos van Lot  en GBS De Springveer in Alsemberg. De directrice van GBS Lot Nadine Maes ging al met pensioen en Johan Marchal van GBS De Springveer Alsemberg, gaat nog met pensioen.

Enige toelichting werd gegeven door de Schepen van Onderwijs, Jo Vander Meylen(CD&V): “ In Lot ging directrice Nadine Maes al eerder met pensioen en vond iemand bij haar personeel die wel tijdelijk wilde depanneren. Anders is het in De Springveer, waar directeur Johan Marchal nog met pensioen gaat. Omdat de vervangster in Lot te kennen gaf eventueel mee te doen aan een examen voor directeur en er een ook  een nieuwe directeur  in Alsemberg, moet komen, werd er een selectieprocedure voor zowel GBS Lot  als GBS Alsemberg in het leven geroepen. Een unanieme gemeenteraad ging hiermee akkoord.

Door Hugo Deville