Startschot aanpassingswerken jaagpad langs kanaal gegeven

  • De officiële start van de aanpassingswerken werd gegeven in aanwezigheid van de bevoegde minister, gedeputeerde van de provincie en afgevaardigden van de gemeenten en de Vlaamse Waterweg
Sint-Pieters-Leeuw / Drogenbos / Beersel - In aanwezigheid Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Tom Dehaene, gedeputeerde Provincie Vlaams-Brabant ,afgevaardigden van de betrokken gemeentebesturen en De Vlaamse Waterweg nv, werd in Lot het startschot gegeven van de aanpassingswerken aan het jaagpad langs het kanaal.

Deze werken worden uitgevoerd met financiële steun van EFRO, het Europees Fons voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie Vlaams-Brabant. Op het grondgebied van de gemeentes Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Drogenbos en Halle zal het jaagpad over een lengte van 4,7 kilometer verder landinwaarts worden gelegd in functie van de toekomstige verbreding van het kanaal Brussel-Charleroi.

Dat is nodig om het Kanaal toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor moderne schepen. Het aangepaste jaagpad zal deel uitmaken van fietssnelweg F20 Halle-Brussel, ook bekend als Kanaalroute Zuid. Later dit jaar starten ook nog werken op F20 in opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant om enkele kruispunten en cruciale verbindingen op deze fietssnelweg te verbeteren.

De werken gebeuren in twee fasen. De aannemer start op 1 februari 2020 met het traject tussen Waterloobrug(Halle) en sluis Ruisbroek. Zonder onvoorziene omstandigheden zullen de werken in september klaar zijn. Tijdens deze eerste fase geldt een omleiding via de linkeroever van het kanaal tussen de Waterloobrug en de sluis van Lot en tussen de sluis van Lot en de sluis van Ruisbroek via de Frans Walraevensstraat.  Aansluitend komt het traject tussen Sluis Ruisbroek en het viaduct van de ring rond Brussel aan de beurt. De timing hiervan is afhankelijk van het voltooien van de overwerken. Als die volgens planning verlopen, zal de tweede fase eerste helft 2021 worden uitgevoerd.

Door Hugo Deville