Drogenbos boog zich over retributiereglement inzake taxistandplaatsen

Drogenbos - De gemeenteraad van Drogenbos kreeg een aanpassing van het retributiereglement op exploitatievergunningen individueel bezoldigd personenvervoer, machtiging gebruik taxistandplaatsen en het afleveren van bestuurderspassen voorgelegd ter stemming. Of eenvoudiger uitgelegd uitbaten van een taxi of – standplaats in de gemeente.

Omdat de gemeente instaat voor het afleveren van de vergunningen individueel bezoldigd vervoer en afleveren van machtigingen voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare wegen en ook van Drogenbos verwacht wordt dat er voldoende taxistandplaatsen ter beschikking worden gesteld, besliste de gemeenteraad unaniem, met ingang van 1 januari 2020 en tot 31 december 2025,  ten voordele van de gemeente Drogenbos een retributie te heffen. De bestuurderspas gaat pas in voege vanaf 1 juli 2020.

Wat het individueel bezoldigd personenvervoer betreft betaalt de houder van de vergunning een jaarlijkse gemeenteretributie per vergund voertuig van 250 euro voor zero-emissievoertuigen en 350 euro voor alle andere voertuigen. Voor de machtiging  voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg wordt een retributie van 50 euro betaald. 20 euro bedraagt de retributie voor een bestuurderspas.

Door Hugo Deville
AANGERADEN