Aanpassing retributiereglement op afleveren administratieve documenten burgerzaken unaniem goedgekeurd

Drogenbos - Ook Drogenbos kreeg een verzoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale Financiën, waarin werd gevraagd het tarief van 5 euro per identiteitsbewijs aan te passen, het betreft hier de identiteitsbewijzen voor vreemde kinderen onder de 12 jaar. Dit tarief mag maximum 2 euro bedragen.

De belasting voor het afleveren van administratieve documenten wordt in Drogenbos nu als volgt vastgesteld: De elektronische identiteitskaart voor Belgen en kaarten en verblijfsdocumenten: 21 euro voor een eerste identiteitskaart of voor elke andere, uitgereikt tegen teruggave van de oude kaart volgens de gewone procedure, 23 euro voor elk duplicaat, 113 euro voor een ID kaart afgeleverd volgens de spoedproceduren met levering van de kaart en pin/puk code op de gemeente en 144 euro, idem, maar de levering van de kaart en pin/puk code bij FOD Binnenlandse Zaken Brussel.

Voor de elektronische kids ID voor Belgiqche kinderen onder de 12 jaar betaal je in Drogenbos 7 euro, voor de spoedprocedure(zie hoger) 103 en 135 euro. Voor het elektronisch verblijfsdocument afgeleverd aan vreemdelingen die hier legaal verblijven betaalt men 21 euro, spoedprocedure 113 euro. Voor de identiteitsbewijzen voor vreemde kinderen onder de 12 jaar wordt 2 euro per identiteitsbewijs gevraagd

Verder zijn er nog tarieven voor : een attest van immatriculatie voor vreemdelingen, wettelijke toegestane adresaanvraag, samenstelling van een administratief dossier, afgifte van gezegelde attesten, afgifte van arbeidskaarten, het trouwboekje(26 euro), eenzijdige beëindiging wettelijke samenwoonst, internationaal rijbewijs, afgifte van reispassen, enz.. Voor een aanvraag van wijziging voornaam betaalt men 490 euro en 49 euro voor transgender.

Door Hugo Deville
AANGERADEN
Meest recent