Tweede Boekenstoet opnieuw succesvol, derde Boekenstoet in de steigers

Halle - De tweede Boekenstoet werd opnieuw een succes en werd afgesloten met een feest voor deelnemers en vrijwilligers in de bibliotheek met verhalen, een knutselmoment en taart.

"De Boekenstoet is een initiatief van de Halse bibliotheek waarbij we vrijwilligers op pad sturen om thuis te gaan voorlezen bij gezinnen. Bedoeling is om het leesplezier te bevorderen en voor extra taalprikkels te zorgen bij zowel anderstalige kinderen als kinderen met het Nederlands als moedertaal. De leeftijd van de kinderen schommelt tussen vier en negen jaar. Om de gezinnen te vinden die extra taalstimulans nodig hebben, werkt de bib samen met de scholen, het OCMW en de dienst onderwijs en gelijke kansen van de stad Halle", vertelt bibliothecaris Els Debroyer.

"Het tweede traject van de Boekenstoet liep van oktober tot eind april. Twaalf vrijwilligers werden gekoppeld aan een voorleesgezin Die vrijwilligers gingen een tiental keer langs bij dit gezin om verhalen te vertellen, taalspelletjes te spelen en oo'creatief met de verhalen aan de slag te gaan. Elke vrijwilliger nam zijn gezin ook eens mee naar de bibliotheek en naar een culturele activiteit", aldus Els Debroyer.

Dat er een derde editie van de Boekenstoet komt, staat nu al vast. Dit nieuwe traject start opnieuw in oktober. Wie wil meehelpen als vrijwilliger kan zich vanaf nu melden op vorming.bibliotheek@halle.be. Om meer gezinnen te kunnen bereiken, mogen deze keer ook laatstejaars van secundaire scholen zich inschrijven. 

Door Ingrid Depraetere