N-VA stuurt Mark Demesmaeker naar de Senaat

Foto: idh

Halle - Mark Demesmaeker, die bij de jongste Europesse verkiezingen net niet meer herverkozen geraakte als Europees parlementslid, kan dan toch politiek actief blijven. N-VA coöpteert de Hallenaar als senator.

"Ik ben zeer blij dat ik mijn parlementair werk kan verder zetten en dat het nationaal bestuur van N-VA mij naar de Senaat wil sturen", getuigt Mark Demesmaeker. "Het zal wel werken zijn in heel andere omgeving dan dat ik in het Europees parlement gewoon was ondertussen. Het is inderdaad zo dat N-VA blijft ijveren voor de afschaffing van de Senaat om het aantal politieke mandatarissen en echelons terug te dringen. Ik blijf daar ook achter staan. Maar zolang de Senaat bestaat, zal ik mijn uiterste best doen om mijn stem te laten gelden voor de zaken die me nauw aan het hart liggen: een echt Vlaams en een echt groen beleid".

Mark Demesmaeker is naast senator ook nog gemeenteraadslid voor N-VA in Halle waar zijn partij ind e oppositie zit. In 2004 zette hij de stap naar de nationale politiek als Vlaams parlementslid. Hij behield die zetel bij de verkiezingen in 2009 en was ondertussen ook schepen in zijn thuisstad Halle.. In 2013 volgde Mark Demesmaeker Frieda Brepoels op in het Europees parlement waar hij zich inzette voor mensenrechten en voor milieu. Bij de jongste Europese verkiezingen van 26 mei stond Mark Demesmaeker op een vierde plaats maar ondanks een goede persoonlijke score moest de partij een zetel inleveren en raakte hij net niet verkozen.

Mark Demesmaeker was voor zijn politieke carrière nieuwsanker bij vtm en presenteerde een aantal tuinprogramma's op verschillende zenders waaronder 'Groene vingers'.

Door Ingrid Depraetere