Halle verlengt huiswerkproject

Foto: idh

Halle - Halle verlengt het huiswerkproject waarbij studenten orthopedagogie van de Odisee Hogeschool aan huis komen om hen thuis te ondersteunen bij hun huiswerk.

De studenten leren de kinderen hoe ze zelfstandig hun huiswerk kunnen maken volgens bepaalde methodeieken en begeleiden ook de ouders die vaak niet weten hoe ze hun kind kunnen helpen. Op die manier wil de stad vermijden dat kinderen die onvoldoende ondersteuning krijgen thuis hun onderwijskansen zien verkleinen.
Halle werkt voor dit project samen met de Odisee Hogeschool en met De Leerboom in Halle en het sancta Maria-instituut in Lembeek.

Het coachingproject wordt verlengd dankzij de succeservaring vorig schooljaar. De stad beperkt wel het aantal te begeleiden kinderen tot tien om de kwaliteit van de begeleiding te kunnen garanderen.

Door Ingrid Depraetere
AANGERADEN
Meest recent