Groen pleit voor een "doordacht woonbeleid"

Geraardsbergen - Groen Geraardsbergen pleit voor een toekomstvisie omtrent wonen. "Gedragen door de noden die bij de bevolking leven. Wij mogen ons niet laten leiden door bouwpromotoren die zonder enige visie en zonder zin voor creativiteit er alleen maar op uit zijn om zoveel mogelijk woningen neer te poten" zegt Patrick Franceus, voorzitter van Groen.

"Onlangs gaf de gemeenteraad, zonder al te veel discussie, goedkeuring aan de visie 'Hoger bouwen en verdichting in Geraardsbergen'. Dat betekent onder meer dat indien het ruimtelijk traject vanuit de provincie Oost-Vlaanderen geen provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan oplevert dat uitvoering geeft aan de conclusie uit de visie, er een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt. Eigenlijk bedoelt het lokaal bestuur: als de provincie niet schrijft wat ik denk dan ben je mijn vriendje niet meer" meent Franceus.

"De stad kiest voor hoger bouwen tot 5 bouwlagen. Op een aantal plaatsen, aan de rand van de stad, voorziet men zelfs de mogelijkheid om tot 9 bouwlagen te gaan.Tevens stelt men dat er nog groeipotentieel is voor het bouwen van woningen. Maar hoger bouwen is geen prioriteit voor Groen."

"Onze stad heeft een historische kern. Maar deze mogelijke moderne uitkijktorens zullen het panoramisch zicht belemmeren. Dat er momenteel geen hoge gebouwen staan draagt juist bij aan het karakter van Geraardsbergen, een stad op mensenmaat."

"De essentie in deze discussie is evenwel dat Geraardsbergen geen nood heeft aan het bouwen van nieuwe woningen. In de woonstudie van de provincie stelt men dat als men verder doet zoals men bezig is er ruimte is voor 3.981 wooneenheden daar waar er voor de komende 10 jaar slechts een woonnood  is van 1.058 wooneenheden. Dus dit scenario is geen optie en is in de feiten crimineel."

"Groen kiest wel voor een mix van bevolking en activiteiten in woonuitbreidingsgebieden. Die moeten aan bepaalde criteria voldoen zoals bereikbaarheid met openbaar vervoer of op aanvaardbare wandel- en fietsafstand, nabijheid van dienstverlening zoals school, dokter, apotheek, geldafname. Er moet een basiswinkelaanbod zijn zoals bakker en buurtwinkel. En geen gevaar voor wateroverlast. Men moet dan ook gemeenschappelijke voorzieningen plannen zoals een fietsstalling, ploeterbad en groententuinen.

Om de sociale cohesie te versterken is het belangrijk om te streven naar een mix van de bevolking maar ook van activiteiten. De woonwijken in Goeferdinge en Schendelbeke zijn voorbeelden van een verstedelijkinsproces met een hoge monufunctionaliteit (enkel wonen) en waarbij de bevolking sterk auto-afhankelijk is."

"Het woningaanbod moet rekening houden met de vergrijzing van de bevolking, de jonge gezinnen, de nieuw samengestelde gezinnen, maar ook aan betaalbaarheid, woningkwaliteit en duurzaamheid."

"In de toekomst moet het lokaal beleid omzichtig omspringen met verspreide bebouwing. Immers de maatschappelijke kosten liggen daar veel hoger dan het wonen in een kern. De jaarlijkse kostprijs van infrastructuur is er 7 maal hoger. De kostprijs van mobiliteit ligt 2 maal hoger en de totale hoeveelheid verharding is 4,5 maal hoger."

"Als er dan toch moet gezocht worden naar groeipotentieel dan moeten we ons richten naar de stationsdorpen. Hier moet er gewerkt worden aan verdichting en op korte afstand van de zwaartepunten van de kern. Het verzorgen van de kwaliteit van de trage wegen moet de verplaatsingsafstand verkleinen en het trappen en stappen stimuleren."

"We stellen een verouderingstrend vast. Ongeveer 55 % van de bevolking is 40 jaar of ouder. We gaan dus moeten inzetten op zorg en ondersteuning. Aangepaste woningen dicht bij ziekenhuis, woonzorgcentrum en dagverblijf moeten senioren langer in hun vertrouwde omgeving houden, eerder dan hen te verkassen in dure serviceflats."

"De kansarmoede, alsook het aantal leefloners, is heel hoog in Geraardsbergen. Tevens moeten we rekening houden met het fenomeen van  gezinsverdunning. Tweederde van de huishoudens in Geraardsbergen bestaan uit één of twee personen. In het uitbouwen van een visie mag het element betaalbaarheid niet uit het oog verloren worden."

"Groen Geraardsbergen pleit voor een absolute bouwstop in valleien, natuur- en overstromingsgevoelige gebieden. En verkoop de stad niet zomaar aan vastgoedmakelaars. Onze aandacht moet in eerste instantie gaan naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. De aandacht van promotoren gaat in eerste instantie  naar het zoveel mogelijk verkopen. We moeten streven naar een mix van woningaanbod om te voorkomen dat het aanbod aan nieuwbouw te eenzijdig is en slechts een deel van de bevolking aantrekt."

Door Jan Lion