SP.A: "Invoeren diftarsysteem voor afval is belastingverhoging"

Geraardsbergen - Vanaf 2021 worden de gele restafvalzakken in het werkingsgebied van afvalintercommunale ILvA vervangen door containers waarbij het afval wordt gewogen. “Men kiest voor diftar, het systeem dat het duurst is voor de burger” zegt Emma Van der Maelen, SP.A-gemeenteraadslid. "Dus in feite is dit een stiekeme belastingverhoging."

“De meerderheid van Open VLD en CD&V blijft haar burgers belazeren” vindt Van der Maelen. "Na de sluiting van het openluchtzwembad en de materniteit en de onverwachte belastingverhoging presenteert het stadsbestuur de inwoners opnieuw de rekening. Het bestuur beslist immers om de gele restvuilzakken te vervangen door een systeem met containers. En men kiest daarbij voor het systeem dat het duurst is voor de burger, dus in feite is dit een stiekeme belastingverhoging”.

"Sinds kort mag men onder meer bepaalde plastic verpakkingen in de PMD-zak stoppen en dit zorgt ervoor dat onze restvuilzakken aanzienlijk kleiner zijn. Dat leidt tot een besparing voor de mensen omdat de blauwe PMD-zakken veel goedkoper zijn dan de gele restvuilzakken”.

"Het stadsbestuur, naarstig op zoek naar geld om de putten te vullen die ze in de stadskas geslagen hebben, weten dit natuurlijk ook. En dus voeren ze nu een nieuw systeem van restvuilophaling in en daarbij kiezen ze het diftarsysteem dat het minst geld kost aan de stad en het meest kost aan de burger.

"Voor alle duidelijkheid: de socialisten hebben geen probleem met het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Een systeem dat de afvalberg vermindert door milieubewuste burgers te belonen, daar zijn we natuurlijk voor” aldus Van der Maelen. "Maar men gebruikt het invoeren van dit nieuwe systeem om de stijgende kost van restafvalverwerking door te schuiven naar de inwoners”.

“De directeur van afvalintercommunale ILvA heeft ons in een gemeenteraadscommissie zwart op wit aangetoond dat het bestuur kiest voor de optie die de burger de rekening presenteert. Na de sluiting van de open dok en de materniteit en de plotse belastingverhoging, net na de verkiezingen, zit het stadsbestuur opnieuw in ons zakken. Dit bestuur gunt zijn inwoners werkelijk niets!”

"Op de gemeenteraadszitting van dinsdag 8 oktober werd daarenboven duidelijk dat het bestuur het invoeren van dit nieuwe systeem totaal niet goed voorbereid heeft. De bevoegde schepen stelde doodleuk dat het nieuwe systeem zou uitgerold worden en dat men op dat moment wel zou zien hoe men het zou aanpakken. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dan hoorde!”

Volgens SP.A onderschat het stadsbestuur "schromelijk met welke moeilijkheden men zal geconfronteerd worden. In het stadscentrum zijn er veel smalle huisjes zonder tuin met bovendien een smal trottoir voor de deur. Als men de inwoners niet voldoende inlicht en begeleidt, dan wordt dit heel zeker een compleet fiasco."

"Voor senioren is dit nog maar eens  een hindernis die ze moeten overwinnen. Voor een stad die beweert erop in te zetten om mensen zo lang mogelijk in hun huis te laten wonen, is dat een pijnlijke vergissing."

"En dan is er nog iets. Restafval wordt ontegensprekelijk duurder. Je kan er gif op innemen dat het sluikstorten daardoor zal toenemen. Onze prachtige stad heeft nu al zo hard te kampen met deze problematiek. Het is onze vrees dat dit als gevolg van dit duurdere systeem enkel nog zal toenemen, zeker als het ondoordacht wordt ingevoerd!"

Door Jan Lion
AANGERADEN
Meest recent