704.000 euro Vlaamse steun voor intergemeentelijk woonbeleid

Geraardsbergen - De Vlaamse overheid komt in de periode 2020-2025 met 704.000 euro subsidies over de brug om het woonbeleid te steunen in Geraardsbergen, Lierde en Herzele.

Het gaat om de goedkeuring van een subsidieaanvraag die werd ingediend door het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA. Voor de cluster Geraardsbergen-Lierde-Herzele is die aanvraag nu goedgekeurd en de drie gemeenten krijgen samen 704.000 euro Vlaamse overheidstoelagen voor de periode 2020-2025.

Met die steun engageert de gemeente zich onder meer om te zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden. Ze moet ook werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving. En de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen. Bij de uitvoering van het project zal bijzondere aandacht besteed worden aan de meest woonbehoeftige
gezinnen en alleenstaanden.

Burgemeester Guido De Padt (Open VLD) is tevreden over de toekenning van de subsidies. "Het is een mooi duwtje in de rug om huisvestingsproblematiek verder aan te pakken. Samen met de 750.000 euro die we zelf jaarlijks vanuit de stadskas spenderen aan het woonbeleid, kunnen we bijkomende middelen goed gebruiken."

Door Jan Lion