Groen over het meerjarenplan: "voordeel van de twijfel"

Geraardsbergen - Volgens Patrick Franceus van Groen "zitten er een aantal van zijn programmapunten in het meerjarenplan van de stad. Maar het is niet omdat de partituur schoon oogt, dat de uitvoering mooi zal klinken. Groen zal op zijn hoede zijn voor valse noten!"

"Burgemeester De Padt en zijn schepenen hebben de beleidsintenties voor de komende jaren aan de burgers voorgesteld. Ieder lid van het schepencollege deed zijn uiterste best om betreffende zijn/haar bevoegdheden de mooie toekomstplannen uit de doeken te doen. Acht nieuwjaarsbrieven met mooie wensen en ambitieuze plannen werden voorgelezen."

"Quasi onmiddellijk werden deze intenties gerelativeerd. Immers nieuwe en/of andere prioriteiten of uitdagingen kunnen zich de komende jaren opdringen waardoor het meerjarenplan moet geactualiseerd of bijgestuurd worden. Een voorbeeld hiervan kregen we bij de presentatie van de rekeningen 2019 door de financieel directeur. In 2019, maar ook in de voorgaande jaren konden investeringen niet doorgaan of moesten er zware leningen aangegaan worden om op het einde van de rit een positief resultaat te kunnen voorstellen."

"Bij de voorstelling van het meerjarenplan werd met geen woord gerept over de schuldenlast die boven de hoofden van de inwoners van Geraardsbergen, als een zwaard van Domocles, hangt. Integendeel, de schuldenlast zal nog groeien. Voor de periode 2020-2025 voorziet men voor €61 miljoen investeringen."

“Je moet ambitieus zijn”, stelde onze burgervader. €15 miljoen zal men vooral kunnen halen uit subsidies. Er blijft dan nog €46 miljoen te vinden. Net zoals bij het realiseren van de sporthal en het kenniscentrum zal men leningen moeten aangaan om zijn plannen te realiseren."

"In zijn missie stelt het schepencollege: “Lokaal bestuur Geraardsbergen draagt duurzaam bij aan het welzijn van de burgers en verzekert een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige dienstverlening”. De ervaringen uit het nabije verleden waren hier geenszins voorbeelden van: de sluiting van het openluchtzwembad, de halvering van de mantelzorgpremie, het herleiden van de gemeenteraad tot het klakkeloos aanvaarden van wat voorgekauwde kost."

"Groen Geraardsbergen wil eindigen met een positieve noot. Groen herkent een aantal van zijn programmapunten in de plannen van de stad. Maar het is niet omdat de partituur schoon oogt, dat de uitvoering mooi zal klinken. Groen zal op zijn hoede zijn voor valse noten!"

Door Jan Lion
AANGERADEN