'Rollegem is een flipperkast van stadsbestuur'

Kortrijk - "Rollegem is stilaan verworden tot de flipperkast van het Kortrijkse stadsbestuur. Naast een aantal andere moeizame dossiers, schiet ook het dossier van kleitransport opnieuw alle kanten uit", zegt Roel Deseyn (CD&V 4.0).

Deseyn: "Nu de piste ‘Schreiboomstraat’ terug van de baan is, legt het stadsbestuur haar oude voorstel van de historische route doorheen de dorpskernen opnieuw op tafel. De bevoegde schepen stelt  dat er geen enkele andere mogelijkheid is dan het aandoen van de dorpskernen van Rollegem en Aalbeke. “Het dossier getuigt van weinig bereidheid om werk te maken van een creatieve en duurzame oplossing. Alternatieven met minimale impact werden tot op heden onvoldoende onderzocht.”

De voorbije jaren was er heel wat te doen rond de organisatie van de verkeerscirculatie voor vrachtwagens door de dorpskernen van Rollegem, Bellegem en de Marionetten. Daarom werd drie jaar geleden door alle betrokken partijen de pauzeknop ingedrukt om de gemoederen te laten bedaren en in een sereen klimaat tot een vergelijk te komen dat voor iedereen aanvaardbaar is.  Deseyn: "Het stadsbestuur doorbrak evenwel de stilte door haar ambities rond de piste ‘Schreiboomstraat’ via de media te lanceren. Het heeft ertoe geleid dat het vertrouwen bij heel wat Rollegemnaren volledig zoek is. Daar waar het stadsbestuur aanvankelijk haar woord had gegeven om het transport niet via de historische route – via de dorpskernen van Rollegem en Aalbeke - te laten plaatsvinden, komt ze daar nu opnieuw op terug. Heel wat potentiële pistes werden nog niet of onvoldoende onderzocht. Er is ook onnodig veel chaos en onrust gecreëerd in Rollegem. Zo moest het actiecomité Schreiboomstraat 8.000 euro advocatenkosten ophoesten door het impulsieve optreden van het stadsbestuur.  Zo zou een smalspoor, parallel aan de E403 en de lijn 69, de impact op de omgeving minimaal kunnen houden.  Voor een uitbating die voorzien is voor een periode van 80 jaar veronderstelt dit een te verantwoorden investering."

Door Kris Vanhee