500 jaar laudatengenootschap in Kortrijk

Kortrijk - Op 23 juni 2019 wordt op de Onze-Lieve Vrouwparochie van Kortrijk feest gevierd. Het laudatengenootschap bestaat 500 jaar. Op 9 mei 1519 werd het broederschap van het allerheiligste sacrament, waarvan het laudatengenootschap een afdeling is, kerkrechterlijk ingericht door monseigneur Grillard bisschop van Doornik, door toedoen van Kanunnik Jacobus van Thielt.

De laudatengemeenschap is uniek in Vlaanderen. Nergens is er weet van het bestaan van dergelijke vereniging. Vele functies zijn in de loop van tijd weg gevallen zoals berechtingen, processies enz. Heden ten dage wordt bij iedere zondagsmis in de Onze-Lieve-Vrouwekerk nog eer en hulde gebracht aan het allerheiligste sacrament des altaars, en dit sedert 1894 (125 jaar) op aanvraag van de toenmalige pastoor Deceuninck. Dit gebeurt door licht te dragen met lantaarn en brandende kaars.

Etienne Depraetere: "De plechtige eucharistieviering op 23 juni om 10.30 uur wordt opgedragen met als voorganger, bisschop van Brugge, monseigneur Lode Aerts. Er wordt bij die gelegenheid een brochure uitgegeven van hoofdarchivaris Hendrik Callewier. Deze brochure zal te koop aangeboden worden door de leden van het genootschap. Zal ook te verkrijgen zijn in de dekenij Nedervijver 1.06."

Door Kris Vanhee
VOOR ABONNEES