Buurtbewoners Pittem Berg en actiegroep Leefbaar Pittem houden een stil protest voor de gemeenteraad

Net voor het begin van de gemeenteraad hadden de actievoerders zich opgesteld aan de deur van het gemeentehuis. Foto: kvp

Pittem - Voor het begin van de gemeenteraad hadden zich enkele bewoners van Pittem Berg samen met de leden van de actiegroep Leefbaar Pittem zich opgesteld aan de deuren van het gemeentehuis voor een stille protestactie. Met deze actie wil men hun bezorgdheid uiten over de voorziene plaatsen van de windturbines. Bij aankomst kregen alle schepenen en gemeenteraadsleden een pamflet overhandigd waarin de bezwaren van het actiecomité stonden vermeld.

“We willen met deze actie de regerende partij CD&V en de oppositiepartij NieuwPittemEgem nog eens duidelijk maken hoe onze visie is en de bezorgdheid kenbaar van de voorziene plaatsen voor die windmolens”, zegt Lobke Ugille van de actiegroep. Enkele actievoerders voorzien van een grote affiche met bezwaren woonden de gemeenteraad bij.” We wilden hier enkel lijfelijk en stilzwijgend aanwezig zijn om onze bezorgdheid te uiten” zegt Alexander Lasseel in een korte reactie na de gemeenteraad. “We zijn niet voor of tegen windmolens, maar allemaal pro, we willen enkel geen windmolens op plaatsen waar de leefbaarheid voor bewoners in het gedrang komt en daarover zijn wij bezorgd.”

Door Kurt Van Eenooghe