Vanavond nieuwe gemeenteraad in de bovenzaal van het gemeentehuis

Foto: Dirk Ververs

Zelzate - Vanavond gaat een nieuwe gemeenteraad, het hoogste orgaan in elke gemeente, door. Er staan in totaal 22 punten op de agenda. Opmerkelijk is dat negen punten werden ingediend nadat de agenda was opgemaakt.

De raad, die wordt begonnen met het halfuurtje van de burger, bevat twaalf gewone, één punt voor de geheime zitting en negen bijkomende agendapunten, wij bundelden sommige punten.

Dagorde:

 • Aanstellen en beëdigen van Patricia Joosten als nieuw gemeenteraadslid voor SP.A.
 • Vervangen van Matthias Cassier (SP.A), die ontslag neemt uit de gemeenteraad, in diverse organen namens zijn partij.
 • Goedkeuren van de notulen van de raad van 23 september jongstleden.
 • Aanduiden van de Zelzaatse vertegenwoordigers in de raad van bestuur en de algemene vergadering van de vzw Watersportvereniging.
 • Voorstel tot het gebruik van ‘Spoorwegstraat’ aan de nieuwe verkaveling ten zuiden van de Groenstraat.
 • Goedkeuren van de Zelzaatse bijdrage aan de brandweerzone Centrum.
 • Mogelijk maken dat bewoners deelnemen aan coöperatieven met betrekking tot hernieuwbare energie.
 • Goedkeuren van de samenwerking met de gemeente Wachtebeke, Aquafin en TMVW om de Oudeburgse Sluis te renoveren.
 • Advies over het ontwerp van het Ruimtelijk Uitvoerings Plan in verband met het project ‘Ombouwen R4 West en Oost tot primaire wegen’.
 • Toetreding tot de opdrachtencentrale van de Provincie Oost-Vlaanderen voor de  aankoop van ‘Raamcontract multifunctionals en beheersysteem’ .

In de geheime zitting dienen de notulen van de geheime zitting van de vorige maand te worden goedgekeurd.

Afgelopen week dienden twee oppositiepartijen negen punten in ter aanvulling van de agenda:

 • De N-VA vraagt om, in het kader van de renovatie van het busplein, het éénrichtingsverkeer in de Franz Wittoucklaan te herzien. “Dit werd door het vorig schepencollege, buiten mijn wil om, ingevoerd”, zegt raadslid Martin Acke.
 • De Open VLD fractie vraagt waarom de bloemtorens bij de op- en afrit van de brug vervangen zijn door ontsierende reclameborden. Men wil ook weten of die er op een wettelijke manier zijn geplaatst.
 • De Open VLD fractie vraagt naar de stand van zaken in het Zelzate-Zuid project.
 • De Open VLD fractie vraagt in verschillende punten aandacht voor het Groenplein:
  • Men vraagt naar de leefbaarheid van het plein, naar aanleiding van een georganiseerde barbecue en daaruitvolgende vergadering met de bewonersgroep.
  • Vragen over het circus dat op het Groenplein werd georganiseerd.
  • Aansluiten van camera’s omdat de partij vreest dat de sfeer op het plein zal escaleren. Men wil tevens een gemeenteraadscommissie samenroepen.
 • De Open VLD fractie hekelt het niet volgen van de gemeenteraadsbeslissingen met betrekking tot de Denderdreve. Daar gingen drie wegversmallingen geplaatst worden, het is bij één gebleven.
 • De N-VA vreest ongewenste gevolgen bij de verhuis van de ambulancedienst naar Wachtebeke. Volgens de fractie zijn heel wat vrijwillige ambulanciers niet te spreken over de nieuwe regeling en kampen ze met bezorgdheden. Sommigen zouden overwegen af te haken.

De gemeenteraad gaat zoals steeds door in de bovenzaal van het gemeentehuis en vangt aan om 19 uur.

Door Koen Van Waesberghe
AANGERADEN