Sterke daling passerende vrachtwagens bij digitale sluis

Foto: Koen Van Waesberghe

Zelzate - Sinds de invoering van de digitale vrachtwagensluis in het centrum van Zelzate is het aantal passerende vrachtwagens sterk gedaald, dit blijkt uit cijfers die we opvroegen bij de politiezone regio Puyenbroeck. “Dit staat los van het aantal opgemaakte processen-verbaal”, zegt korpschef Koen Van Poucke van die politiezone.

Sinds de indienststelling van de digitale vrachtwagensluis op de Kennedylaan doorheen het centrum van onze gemeente is vastgesteld dat het aantal passerende vrachtwagens sterk is afgenomen. Voor 2019 zit men momenteel aan 630 processen-verbaal over tien maanden. Aangezien alles manueel moet gecontroleerd worden -er zijn bepaalde categorieën die permanent of tijdelijk het verbod mogen negeren- kan ook niet elke overtreder geverbaliseerd worden.
 
In 2017 werden 1.205 overtreders betrapt, in 2018 waren dat er 1.733. “Dit komt onder meer omdat we meer verwerkingscapaciteit op personeelsvlak hadden en daardoor meer processen-verbaal konden worden opgesteld”, zegt Koen Van Poucke, korpschef van de politiezone regio Puyenbroeck.
 
Voor de eerste tien maanden van 2019 werden 630 processen opgemaakt. “Dit komt mede door het preventieve effect van de zichtbaar opgestelde vrachtwagensluis die aangekondigd wordt met verkeersborden”, aldus nog de korpschef, “dit hebben we afgeleid uit een daling van het aantal passanten.”
 
Naast de verwerking van de processen-verbaal op basis van de camera’s, worden bovendien regelmatig acties ter plaatse georganiseerd. Deze ontradende maatregel biedt het voordeel dat bepaalde buitenlandse overtreders de dans niet kunnen ontspringen. Hier is sprake van een lik op stuk beleid waarbij de overtreders via een betaalterminal ter plaatse de overtreding dienen te betalen.

De vrachtwagensluis meet de tijd tussen de twee punten op de Kennedylaan op ons grondgebied. is die doorrijtijd te kort om ergens te lossen of te laden, betekent dat de vrachtwagen enkel het centrum passeerde, en dit is verboden. Enkel tijdens calamiteiten of werken in de tunnel, zware verkeersongevallen of omleidingen kan deze doorgang gebruikt worden.

Door Koen Van Waesberghe
AANGERADEN