Werkloosheid op één jaar met ruim tien procent gedaald

Foto: Arvastat

Zelzate - Eind november waren er precies 385 Zelzaatse werkzoekende werklozen. Op één is dat aantal gedaald met 44 mannen en 15 vrouwen. Op tien jaar is er zelfs een daling met bijna twintig procent.

Precies 209 mannen en 176 vrouwen waren eind november op zoek naar werk. Dat blijkt uit de cijfers van Arvastat, de statistiekdienst van de Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling (VDAB). In Oost-Vlaanderen is er een daling met vijf procent, in gans Vlaanderen ook met tien procent.

Enkel in de groep die minder dan één jaar werkloos zijn is er een stijging met 1,7 procent, bij de langdurige werklozen is er een daling met zelfs 19 procent. Zowel bij de allochtonen als bij de allochtonen draait de daling rond tien procent.

Op tien jaar tijd daalde de Zelzaatse groep werkzoekenden met 89 personen. De groep vrouwen kromp op tien jaar met één derde, de groep autochtonen met 28%. Bij de allochtonen is er op tien jaar een stijging met de helft (van 51 naar 77).

Zowel in Vlaanderen als in de provincie is er enkel bij de langdurigen en de allochtone gemeenschap op tien jaar een stijging. De groep langdurigen steeg met respectievelijk 19,4% en 6,3%, de groep allochtonen met respectievelijk 19,1% en 14,6%. In Oost-Vlaanderen is de grootste daling op één jaar bij de middellange werkzoekenden (één tot twee jaar), ook in gans Vlaanderen slonk die groep werklozen het grootst, met 8,2%.

BRON: Arvastat

Door Koen Van Waesberghe
AANGERADEN