OEFENING. Gemeentelijk rampenplan van kracht

Foto: zvd

Zelzate - Dinsdagochtend rond 9.30 uur vielen er drie levensgevaarlijk gewonden, moesten tachtig patiënten en veertig medewerkers van Sint-Jan Baptist geëvacueerd worden en werd het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Dit was het scenario van een oefening die gebeurde in de buurt van ArcelorMittal, georganiseerd door verschillende actoren.

Een vrachtwagen had op het kruispunt van de Broeder Leopoldstraat en de Suikerkaai een botsing met een landbouwvoertuig waardoor zijn lading salpeterzuur lekte. Onmiddellijk werden alle hulpdiensten en Be-Alert geactiveerd. Ingangspost twee van ArcelorMittal Gent werd afgesloten en 120 personen van Sint-Jan Baptist werden geëvacueerd.

U merkte er waarschijnlijk heel weinig van, dit komt om de simpele reden dat het om een rampenoefening ging. ‘Het ging om een tafeloefening van verschillende actoren”, meldde burgemeester Brent Meuleman (SP.A) op de geïmproviseerde persconferentie die doorging in de bovenzaal van het gemeentehuis. Onder leiding van de provinciale veiligheidscel waren de burgemeester, de communicatieverantwoordelijke, de noodplanningsambtenaar, directeur Moray van Sint-Jan Baptist, de brandweer, de medische sector en de logistieke sector afgevaardigd. In het veld zelf werd een CP-OPS ingericht die constant in verbinding stond met de CC-Gem.

Op de geïmproviseerde persconferentie die doorging in de bovenzaal van het gemeentehuis werd alle beschikbaren informatie gemeld door zowel de burgemeester als de directeur van Sint-Jan Baptist en was er ook de mogelijkheid tot vraagstelling.

Door Koen Van Waesberghe