Methodeschool de ToverWijzer op zoek naar nieuwe gebouwen voor juli 2020

Foto: If

Tienen - De ToverWijzer in Grimde moet haar gebouwen in juli 2020 verlaten, die krijgen een andere invulling. Volgens de stad was de overeenkomst van tijdelijke aard.

Methodeschool De ToverWijzer in Grimde zal tegen het einde van dit schooljaar een nieuwe locatie moeten vinden. De gebouwen waar ze de laatste paar jaren gebruik van konden maken, krijgen een nieuwe bestemming. Eerder nog deze week werd de school in de bloemetjes gezet als duurzame held omdat ze de tumuli netjes hielden. "Vorige week kregen we te horen dat we op het einde van juli 2020 een andere locatie moeten vinden", klinkt het bij de ToverWijzer. "Dat we eerder deze week nog gehuldigd werden op de Grote Markt, laat een wrange nasmaak achter. We kregen nog geen alternatieve locatie aangeboden, noch ondersteuning in de zoektocht naar een nieuw gebouw. Het zou een enorme klap zijn, moest deze schoolgemeenschap uit elkaar vallen bij het gebrek aan een gebouw. Daarnaast zou het capaciteitstekort voor het basisonderwijs in een klap verdrievoudigen. We dienden meteen bezwaar in en hopen dat het schepencollege hun vergissing inziet en terugkomt op haar beslissing." 

Duidelijk 

De stad klinkt een ietwat ander verhaal. "We hebben destijds het gebouw aangeboden om de school in te starten omdat het op dat moment leegstond", vertelt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Dat was een contract voor 1 jaar, dat we nadien met een jaar verlengd hebben. Het was de bedoeling dat ze in die periode op zoek gingen naar een definitieve oplossing, aangezien we op zoek waren naar een andere invulling. Het is dus niet zo dat dat een beslissing is die van vandaag op morgen is genomen. Laat me duidelijk zijn, we vinden de school een meerwaarde voor de stad, maar we zitten ook in het middel van een financiële planning en het plaatje moet kloppen. Er wordt overigens ook stevig geïnvesteerd in basisonderwijs. Zo heeft minister Crevits (CD&V) 2 miljoen euro uitgetrokken om de capaciteit van verschillende scholen verspreid over de stad en haar deelgemeenten te verhogen."
 

Door Michiel Munten