Financiën zijn gezond, maar voorzichtigheid is geboden

Lochristi beschikt nog over een spaarpotje van 11,4 miljoen euro Foto: pn

Lochristi - Lochristi heeft het jaar 2017 afgesloten met een budgettair tekort van 2,2 miljoen euro. Dankzij de overschotten van de voorbije jaren bedraagt de totale spaarpot van de gemeente nog ruim 11,4 miljoen. De algemene inkomsten zijn heel lichtjes gestegen, maar de belastinginkomsten zijn voor het eerst in deze legislatuur gedaald, ondanks een groei van de bevolking. De reden is vooral te vinden in de taxshift. Opvallend is ook dat de uitgaven met ruim 1 miljoen euro gestegen zijn, een gevolg van loonstijgingen en enkele operationele uitgaven. Lochristi heeft in 2017 voor ruim 5,6 miljoen geïnvesteerd, maar lenen deed de gemeente niet. De schuld per inwoner daalde opnieuw tot 21,47 euro en dit is historisch laag.

De oppositie reageerde gematigd op de cijfers. " We stellen vast dat de werkingskosten, zoals ook al de vorige jaren door onze fractie gevraagd, goed onder controle gehouden zijn. Het is duidelijk dat we ondertussen de budgettaire verschuivingmogelijkheden binnen een beleidsdomein goed toegepast worden zodat de begroting nog beter weergeeft wat we kunnen verwachten. Het verschil in realisatie en begroting is zo gedaald naar 10%. De sterke stijging van de werkingskosten is, ondanks enkele eenmalige zaken, toch een bezorgdheid naar de toekomst toe", vond Dirk Van Nieuwerburgh.

"Op dit moment is dit nog geen budgettair probleem, maar het overschot op de exploitatierekening is door combinatie van stijgende uitgaven en stagnerende inkomsten gedaald naar. Dit is nog een mooi overschot voor normale investeringen in een gemeente, maar toch leidt dit voor het eerst in jaren tot een daling van de spaarpot van onze gemeente, die wel nog goed gespijsd is. Positief is ook dat er geen leningen nodig waren om de investeringskosten in 2017 te betalen, maar er is ook maar minder dan de helft van het oorspronkelijk begrote investeringsbudget besteed. Wij blijven pleiten voor een gezonde mix van gebruik van de
reserves en nieuwe leningen om de grote investeringen van de komende jaren te betalen", aldus Van Nieuwerburgh.

Tom De Sutter (N-VA) had vooral oog voor de niet-gerealiseerde projecten. "Het meerjarenplan beloofde voor maar liefst 53.537.523,00 euro aan investeringen. De realiteit is echter anders.
In 2014 zijn er voor 5.562.903,00 euro aan investeringen gedaan. In 2015 voor 3.937.673,00 euro
en in 2016 voor 3.262.179,00 euro (voor de rekening 2016 was het nog een bedrag van
5.501.002,00 euro...). Het gaat om respectievelijk 10,39%, 7,35% en 6,09% van het totaal geplande
investeringsbudget of samen 23,83%. Tussen 2017-2019 zou er nog 76,17% aan investeringen
moeten worden gerealiseerd. De investeringen blijven doorgeschoven worden", zei De Sutter.

De Sutter toonde zich bezorgd voor de toekomst. "De leninglast van 72.742 euro (2015) stijgt naar 970.869 euro (ipv 900.550,00 euro) in 2020 en zelfs tot 1.181.359 euro in 2021. Minder vriendelijk gefromuleerd is een stijging van de jaarlijkse leninglast met 1.624,04%. Op basis van 22.000 inwoners was er een schuld per inwoner in 2015 van 32,23 euro. In 2021 zal de schuld per inwoner 896,88 euro bedragen", aldus De Sutter.

Schepen Sandro Di Nunzio stelde dat er nog wat projecten in de pijplijn zitten. "Sommige zaken vragen soms veel tijd buiten onze wil om", zei de Open VLD-schepen, die verder bevestigde dat het bestuur een bewuste keuze maat. 

Burgemeester Yves Deswaene kon zich niet terugvinden in de kritiek op de fietspaden. "Voor het fietspad langs de spoorweg moesten wij voor de beschikbaarheid van de gronden en de mankracht zorgen. Er zijn trouwens nog andere projecten gerealiseerd. De Persijzerstraat/Leemstraat met het doortrekken tot de Dam is een mooie realisatie. De Kloosterstraat in Beervelde schent velen genoegdoening en voetweg 45 is op 80 meter na volledig gerealiseerd", zei Deswaene,
 

Door Peter Esprit