Wonderwoud geeft even zijn geheimen prijs

Het wonderwoud moet er in de toekomst zo gaan uitzien Foto: foto agentschap natuur en bos

Lochristi - Op zondag 20 oktober organiseert Natuur en Bos van de Vlaamse overheid in samenwerking met de gemeente Lochristi, Stad Gent en de Vlaamse Waterweg een ‘groensafari’ in de toekomstige groenpool Wonderwoud. Tijdens deze groensafari kan men er deze bijzondere natuur in wording verkennen. De groensafari vindt doorlopend plaats tussen 9 en 13 uur. Reken ongeveer een uurtje voor het bezoek. Het Wonderwoud is die dag uitzonderlijk bereikbaar via de tijdelijke ingang in de Veldstraat.

Tijdens de groensafari krijgen de bezoekers de kans om een stukje van het anders afgesloten gedeelte op het grondgebied van Lochristi te verkennen, de ‘Noordwestelijke arm’ wordt die dag tijdelijk opengesteld. In deze deelzone zijn al heel wat natuurparels aanwezig. Hier kunnen bijvoorbeeld speciale planten zoals de bijenorchis en de zomerbitterling waargenomen worden. Ook de ree is er al een vaste waarde en de groene specht en buizerd laten zich er geregeld horen. In de zandige bodem zijn heel wat wilde bijensoorten aan te treffen, en tal van vlinders en libellen vliegen er rond, gebruikmakend van het gevarieerde biotoop. Geïnteresseerden kunnen hier kennismaken met de aanwezige zandheuvels, zandige waardevolle graslanden en bos.

Groenpool

Een globaal landschapsplan van deze toekomstige groenpool werd in 2019 afgewerkt. Kernwaarden van de plannen zijn het behoud en realisatie van waterpartijen, ruigten, natte natuur, bos, en grasland. Van de opgehoogde landingsbanen van het ‘Oud Vliegveld’ wordt een dichtbegroeid ‘Wonderwoud’ met verborgen plekken, waterrijke natuur en speelse routes gemaakt. Net daarbuiten wordt open ruimte voorzien waarin plaats is voor landbouw, begroeide grachten en kleine bosjes. Het contrast tussen de open ruimte buiten en het dichte bos binnenin, maakt van het Wonderwoud een plek van bijzondere natuurbeleving.

Troeven

Het ontwerpteam streeft naar een goede toegankelijkheid van het gebied via centrale fiets- en wandelpaden, met heel wat zijwegjes, vlonderpaden en kijkwanden. Andere geplande troeven zijn een uitkijktoren van waarop recreanten een prachtig zicht zullen hebben op de groenpool, een zandige dijk omheen het gebied en tal van avontuurlijke elementen voor jongeren. Huidige natuurwaarden, zoals de aanwezigheid van een kolonie oeverzwaluwen en ijsvogels, zullen maximaal behouden blijven.

In afwachting van publieke toegankelijkheid, werd een website gebouwd waarop je het laatste nieuws over de ontwikkeling van de groenpool kan volgen. Plan dus af en toe zeker al een bezoekje aan de website www.wonderwoud.gent!

 

Door Peter Esprit
AANGERADEN
Meest recent