Voorlopig geen aanpassing spreidingsplan vrachtwagens bij harde Brexit

Burgemeester DE Caluwé interpelleerde minister De Crem Foto: foto kamercommissie

Lochristi - Robby De Caluwé, burgemeester van Moerbeke en in deze functie ook lid van de politieraad; vroeg vandaag in zijn hoedanigheid van kamerlid meer uitleg aan minister De Crem in verband met de Brexitparking in Wachtebeke. De Crem antwoordde dat het noodplan enkel bij een harde Brexit van toepassing zal zijn en zag geen reden om de plannen bij te sturen. De politiezone Puyenbroeck blijft dan ook op haar honger zitten.

Enkele weken geleden drukten de burgemeester uit politiezone Puyenbroeck Deswaene, De Caluwé, en Meuleman en Van Cronenburg ook al hun bezorgdheid uit over de plannen om Domein Puyenbroeck tot mogelijke 'Brexitparking' te maken. De burgemeesters vrezen voor de verkeersimpact, wanneer zo'n 650 vrachtwagens daar zouden terechtkomen. Volgens de burgemeesters is de weginfrastructuur hier niet op voorzien en ook de korpschef merkt op dat het politiekorps dit niet kan opvangen. Ook inzake veiligheid is de Brexitparking aantrekkelijk voor of transmigranten. De burgemeesters benadrukken dat zij niet tegen het spreidingsplan zijn, maar wel een redelijke spreiding van de lasten willen en dat de volledige ondersteuning van de Federale politie moet worden gegarandeerd. "Daarom hebben we reeds een motie gestuurd naar de Federale Regering", zegt voorzitter van het politiecollege Deswaene.

Burgemeester van Moerbeke-Waas en Kamerlid Robby De Caluwé vroeg deze middag aan minister De Crem in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken om het Brexit nood- en circulatieplan vrij te geven. Indien er een harde Brexit aankomt, zullen er immers veel extra controles bij transport van en naar het Verenigd Koninkrijk en verkeerschaos in België komen. Parking Puyenbroeck is immers opgenomen in het spreidingsplan, ondanks de infrastructurele en politionele beperkte capaciteit.

Kamerlid Robby De Caluwé wou ook meer uitleg over het Brexit spreidingsplan. Hij merkte op dat het vliegveld Ursel, dat in de gemeente van minister De Crem ligt, bijvoorbeeld niet in het spreidingsplan is opgenomen. “Het vliegveld van Ursel is nochtans louter geografisch gezien al beter gelegen en is ook nog eens infrastructureel beter uitgerust”, aldus De Caluwé. 

Robby De Caluwé wil concreet weten of er degelijk is nagedacht over de impact van de verkeersafwikkeling: "Welke maatregelen worden er genomen om stilstaande vrachtwagens langs de baan te vermijden? Naar welke parkings worden ze omgeleid? Hoe moeten de lokale besturen dit opvangen?". 

Minister De Crem verklaart dat de nood- en circulatieplan enkel dient uitgevoerd te worden indien er een harde Brexit komt. De minister ziet er voorlopig geen noodzaak om het spreidingsplan te laten aanpassen, maar heeft wel overleg beloofd met lokale besturen om de ongerustheid weg te werken. Indien de situatie zich voordoet, zal de politiecapaciteit worden verhoogd door de solidariteitsmechanismen bij de politiezones.

Kamerlid De Caluwé betreurt de beslissing van de minister om het spreidingsplan niet aan te passen, “zeker omdat er meer geschikte locaties zijn zoals bijvoorbeeld Ursel, dat dichter bij de de haven van Zeebrugge ligt”, aldus De Caluwé. Robby De Caluwé besluit dat hij het dossier nauwgezet zal blijven opvolgen en zal blijven aandringen bij de minister om het spreidingsplan te herbekijken.  

 

Door Peter Esprit
AANGERADEN