Nieuwjaarsreceptie N-VA Lochristi: Geert Bourgeois op bezoek

  • De N-VA-ploeg van Lochristi met Geert Bourgeois en Elke Sleurs
Lochristi - Op de nieuwjaarsreceptie van de N-VA was oud Vlaams minister-president Geer Bourgeois de opgemerkte gast. Momenteel huist de N-VA-topman in het Europees parlement en in zijn nieuwjaarsspeech sprak hij dan ook over de uitdagingen waar Europa voor staat.

Op een nieuwjaarsreceptie van politieke partijen worden niet alleen de traditionele wensen uitgewisseld, er wordt ook tijd genomen om de plaatselijke, nationale en internationale politieke situatie even in de schijnwerpers te plaatsen.
Na de verwelkoming van N-VA-voorzitter Erwin Van Loo mocht gemeenteraadslid Vanya De Clercq de plaatselijke politieke situatie even belichten en ze kwam al snel uit bij de verhoging van de opcentiemen "die de meerderheid niet als een belastingsverhoging, maar als een actualisatie ziet". Zij vond het niet kunnen dat het gemeentebestuur meer dan 100.000 euro uittrekt voor een eendaags evenement als de start van de Baloise Belgium Tour. De Clercq had ook vragen bij de kostprijs van Uyttenhove. "Aanvankelijk was hiervoor 3,5 miljoen euro voorzien, vandaag is dit 11,5 miljoen. Ook de aankoop van de loods in de Denen met een kostprijs van 1,2 miljoen + kosten is niet meteen een voorbeeld van goed beleid".
"De N-VA wil positief oppositie voeren, maar we laten ons niet aan de kant zetten", besloot De Clercq.

Geert Bourgeois had het als Europees parlementslid vooral over Europa. Hij wees op het belang van de EU. "Deze bracht vrede en kon de aartsvijanden van weleer (Duitsland en Frankrijk) samenbrengen. De euro, een vrije handelsmarkt zonder tarieven brachten welvaart, maar de unie staat onder druk", waarmee Bourgeois wees op de Brexit, de migratieproblematiek, en de sociale dumping.
Het grootste deel van de aandacht ging dan ook naar de uitdagingen voor de toekomst. "Het budget, waarvan 65% naar de landbouwsubsidies gaat, moet anders aangewend worden en de EU moet een echte wereldspeler worden"; zei Bourgeois die ook aandacht had voor klimaat en de migratieproblematiek die volgens de EU-parlementariër aan de buitengrenzen moet aangepakt.

Aan het slot van zijn toespraak ging Bourgeois nog even in op de nationale politiek.Vooral de bovenmatige transfers van Vlaanderen naar Wallonië zijn voor de N-VA een doorn in het oog. "Spitaels en Di Rupo beloofden destijds binnen de 10 jaar orde op zaken te stellen, maar vandaag verdwijnen nog steeds miljarden naar de andere kant van het land. Solidariteit moet er zijn, maar op een verantwoordelijke manier", besloot hij.


 


 

 

 

Door Peter Esprit