UPDATE. Mieke Van Hecke is tweede vrouw die titel van ereburger van Lochristi krijgt

Lochristi - Mieke Van Hecke, de topvrouw van het katholiek onderwijs, is sinds zaterdagnamiddag officieel ereburger van Lochristi. Zij mocht uit handen van burgemeester Yves Deswaene de oorkonde in ontvangst nemen. Ook gouverneur Jan Briers en prof. dr. Willy van Eeckhoutte, stafhouder bij de balie van het Hof van Cassatie hielden een lofrede voor Mieke Van Hecke. Mieke Van Hecke is de tweede vrouw die de titel van ereburger krijgt. Zeilster Evi Van Acker kreeg die titel al vlak nadat ze Olympisch brons haalde. 'Ik ben door mijn job dan nu wel bekend, maar zonder het ploegen en zaaien hier in Beervelde en Lochristi, had ik nooit kunnen oogsten wat ik nu heb' aldus Mieke Van Hecke (67) in haar bedankingstoespraak.

U kan hieronder alvast de integrale toespraak van burgemeester Yves Deswaene lezen, en daaronder die van  gouverneur Jan Briers, die niet naliet, net als zijn voorganger André Denys, eens te verwijzen naar Lochristi als de gemeente waarvan de burgemeester geen tram wil...

Mieke Van Hecke _ als we goed gekeken hebben was zij de enige die geen tekstblad mee had _ deed haar toespraak nogal uitzonderlijk met microfoon. Ze heeft de reputatie dat meestal zonder te doen, omdat je volgens haar  dan je publiek beter kan begeesteren. 

'Ik ben dankbaar. En dat die titel mij aangeboden wordt over de partijgrenzen heen, dat geeft mij een warm gevoel' vatte Mieke Van Hecke haar toespraak aan. (Behalve schepenen en raadsleden van de Open Vld, waren er uiteraard ook nogal wat CD&V-raadsleden en ex-collega schepenen en raadsleden van de CD&V aanwezig, maar ook N-VA was  met een delegatie aanwezig op de uitreiking)

Zonder de nostalgische toer te willen opgaan, legde ze aan de hand van een aantal voorbeelden uit hoe kleine gebeurtenissen de levensloop van een mens kunnen bepalen: ,Je kan zo'n dingen toeval noemen, je kan er ook een transcendente betekenis aan geven', aldus Van Hecke die meteen meegaf hoe ze in Beervelde verzeild geraakt was: 'We woonden in Zomergem, mijn man Rogier moest in Antwerpen gaan werken, en met de combinatie bus-trein-tram-bus was hij zodanig lang onderweg dat hij 's middags op zijn werk aankwam, om na het middagmaal meteen terug te moeten keren. Niet voor herhaling vatbaar dus, dus werd het Beervelde, wegens de betere verbinding met Antwerpen.'

'Dat we zo snel geïntegreerd raakten in het verenigingsleven kwam doordat we in de Kloosterstraat achter ons huis stallingen hadden staan, en dat de chiro die op het aanpalend terrein actief was lokalen tekort had, en vroeg of ze onze stallingen mochten gebruiken. Zo kwamen we in het oudercomité terecht en konden we meteen onze sociale engagementen invullen.'

Van het engagement voor de verenigingen naar de politiek was maar een kleine stap. Bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de fusie had men iemand tekort uit Beervelde om op de CVP-lijst te staan, en ,iemand' _ en toen wees ze Roger Aelterman aan _ vroeg haar of ze niet op de lijst wou staan. 'Ik heb ja gezegd'. Het vervolg is gekend: gemeenteraadslid, schepen, volksvertegenwoordiger. 

'Het was ook vanuit mijn engagement voor het verenigingsleven en voor de verdediging van het middenveld dat de bisschoppen mij gevraagd hebben voor de job die ik nu binnen het katholiek onderwijs doe' aldus Van Hecke die haar toespraak afrondde: ,Ik ben dan nu door mijn werk wel bekend en zichtbaar, maar dat is alleen door wat ik hier heb mogen beleven. Zonder het ploegen en het zaaien hier in Beervelde en Lochristi, had ik nooit kunnen oogsten wat ik nu heb' aldus Van Hecke, die ietwat sentimenteel afsloot: ,Zoals een huis veel kamers heeft  (dat in de Kloosterstraat in elk geval, red), zo heeft ook een hart veel plaatsen. Eén daarvan zal altijd voorbehouden blijven aan Lochristi. (of was het nu Beervelde?)

 

De andere toespraken  en de reactie van Mieke Van Hecke zelf volgen later.

Toekenning Ereburgerschap Aan Mevrouw Mieke Van Hecke

 

Mieke Van Hecke Voordracht Gouverneur

Door Peter Esprit, Rudy Tollenaere
AANGERADEN