Open VLD Kortenaken verkiest haar afgevaardigden voor het Open VLD Regiobestuur Diest – Aarschot - Haacht

Kortenaken - Gelijktijdig met de lokale bestuursverkiezingen werden ook de afgevaardigden van de afdeling voor het overkoepelende regiobestuur verkozen.

Open VLD Kortenaken mag, als één der grootste regionale Open VLD-afdelingen, vijf vertegenwoordigers afvaardigen. Als afdelingsvoorzitter is Patrick Vlayen van rechtswege lid van het regiobestuur. Daarnaast mag de afdeling, per schijf van 100 leden, nog bijkomende afgevaardigde aanduiden. Dat zijn Patrick Vandijck en Jaak Nates, die beiden al meer dan 30 jaren in het vroegere arrondissementeel bestuur en de laatste jaren in het regiobestuur zetelen. Eddy Renard en Joke Massart werden beiden voor de eerste keer verkozen voor het regiobestuur., dat 14 november geïnstalleerd wordt.  

Door Paul Pans
AANGERADEN
Meest recent