Reacties van Bruno Tuybens en voorZwalm op toestanden in eerste gemeenteraad

Zwalm - 'De eerste echte gemeenteraad van Open Vld Zwalm was een regelrechte schande voor de democratie', stelt Bruno Tuybens. 'Ik nam akte van de reactie van gemeenteraadsvoorzitter Werner Baudewijn, 'De gemeenteraad is niet de plaats om een louter politieke boodschap te brengen.' De voorzitter van de gemeenteraad werd opgedragen het werkelijk onmogelijke te verdedigen, terwijl de nieuwe burgemeester hem op het moment zelf gewoon in de steek liet. Het was een beschamend schouwspel. Dat op zich is ook intriest voor de bevolking, voor het personeel, voor de opgebouwde samenwerking in Zwalm. Ik was trouwens zinnens om me maandenlang van het voorplan weg te houden, maar ik krijg gewoon de kans niet.' voorZwalm-raadslid Francia Neirinck beaamt: 'Hoe zorg je er voor dat een punt alle aandacht krijgt, terwijl je dit juist niet wil? Wel, door de strategie van de meerderheid toe te passen. Door op alle mogelijke manieren proberen te vermijden dat er over gepraat wordt. Als het moet zelfs op een volstrekt ondemocratische manier en door mensen de mond te snoeren of het woord te weigeren als ze daar beleefd om vragen. Onwaarschijnlijk ook hoe de nieuwe burgemeester als hoofd van een team en van de meerderheid haar partijgenoot zo liet stikken, een houding van een leider onwaardig.' Het jongste gemeenteraadslid Dries Goedertier: 'Dit is absoluut niet wat ik er mij bij voorgesteld had. Ik heb maandenlang campagne gevoerd en meegedaan aan de verkiezingen om in de gemeenteraad aan politiek te kunnen doen. Nu hoor ik dat de gemeenteraad volgens het college niet de plaats is om aan politiek te doen! Maar niets is minder waar. Het is juist de huidige meerderheid die aan een soort politiek doet wanneer zij vertegenwoordigers van onze bevolking het zwijgen oplegt. Het is ronduit gevaarlijk wanneer politici het belang van de bevolking gelijkschakelen met hun partijbelangen.' 'Respectloos', zo vat voorZwalm-raadslid Patrick Moreels de gemeenteraadszitting samen. 'Nu komen stoefen met een maatregel over verkeersveiligheid, die wij jarenlang hebben voorbereid, die jarenlang werd geboycot door oppositie en de schepen van Ruimtelijke Ordening. Zelfs een kleine verwijzing naar dat geleverde werk kon er bij schepen Guido De Temmerman niet af.' Voormalig schepen Marleen Vanwildemeersch vroeg uitleg over een geplande stemming over een akteneming. 'Niemand die het door de gemeenteraadsvoorzitter geleverde antwoord begreep. Enkel de meerderheidsleden stemden, de andere gemeenteraadsleden namen niet deel aan de stemming. Een lid van de Open VLD-meerderheidsfractie nam ook niet aan de stemming deel. Vrij chaotisch allemaal', zegt Marleen.
Door pierre.penninck@skynet.be
AANGERADEN
Meest recent