Internationale actie voor toegankelijke "Sport voor allen"

© tolbo

Tolbo, de werkgroep toegankelijkheid voor iedereen, zet zich samen met andere organisaties uit Kroatië, Bulgarije, Oostenrijk en Turkije in voor het 'Sport4All'-project.

Raymond Billen

In 2019 wordt in Brussel het Europese congres georganiseerd met als titel: "How to Ensure sport for ALL activities - training, tools, learning outcomes". Voor het sportieve 'Sport4All'-project is een stuurgroep van (ervarings-) deskundigen opgericht. Zowel individuele sporters, huidige en toekomstige lokale mandatarissen en andere lokale actoren nemen reeds deel. De directie van de Centrumschool in Londerzeel bood een geschikte locatie, logistieke steun en ervaringsdeskundigheid aan. Vanuit onze regio zetelen Stef Puttemans (Hoegaarden) en Bart Dussart (Boutersem ) in de groep.

Nu in het nieuws