Natuurpunt vraagt overleg voor behoud tien populieren

Billekensweg. Foto: natuurpunt

Tienen - Natuurpunt maakt bezwaar tegen de (reeds vergunde) kapping van tien populieren aan de Billekensweg (Aardgat/Grijpenveld).

"Het gaat om hoge landschapsbomen die het landschap markeren en hier nog vele jaren kunnen blijven staan op openbaar domein van de stad Tienen", zo luidt het bezwaar. "Ze staan in het groen op het gewestplan, vormen geen enkel gevaar voor verkeer of bebouwing. Twee bomen staan aan de rand van het door Natuurpunt beheerde en erkende Aardgat. In een van deze bomen is er een horst van een boomvalk. Als een tak zou uitwaaien komt deze in natuurgebied terecht en niet in landbouwgebied. Acht bomen staan langs weide. Begin mei werd een omgevingsvergunning verleend om deze bomen te kappen. Deze bomen zijn echt een meerwaarde voor het landschapsbeeld aan de rand van de stad. Daarom vroegen we de stad om overleg om deze bomen vooralsnog te behouden. Hopen dat gezond verstand zegeviert."

Het stadsbestuur van Tienen vrioeg en kreeg een vergunning voor het kappen van tien hoogstammen (populieren) langs een zijde van de Billekensweg. In de toelichting staat: "De bomen staan op het openbaar domein. De bomen zijn kaprijp. Ze vormen tevens een gevaar voor afvallende takken bij stormweer. Als compensatie voor de gerooide bomen wordt salix alba aangeplant." 

Door Raymond Billen