Landschapsprojecten in zes gemeenten aan de Gete

Tienen / Hoegaarden - Het "Loket Onderhoud Buitengebied" blijft bestaan ook na de stopzetting van de subsidies. Aandacht gaat naar een kwalitatief, biodivers, klimaatrobuust en aantrekkelijk landschap in de Getegemeenten.

Het Europese plattelandsproject Loket Onderhoud Buitengebied is afgerond met de plechtige ondertekening van het charter ‘Samen werken aan een onverGETElijk landschap’. Daarmee wordt de werking verlengd, na de drie gesubsidieerde jaren. Partners zijn het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Eco2 en de gemeenten Linter, Geetbets, Hoegaarden en steden Tienen, Landen en Zoutleeuw. 

Het Loket regelde het beheer en het onderhoud van hagen, heggen, houtkanten en wandelwegen op het platteland. Er werden knelpunten opgelost en nieuwe plekken ingericht. Voor de visie op het landschapsbeheer werden alle actoren van het buitengebied zoveel mogelijk bij het overleg betrokken.Voor de uitvoering van dat beheer werd steeds samengewerkt met ploegen uit de sociale economie.

Het Loket richtte ook een knotteam op (foto 2). Dat bestaat uit vrijwilligers die op vraag bij particulieren, in ruil voor het hout, bomen gaan knotten. Ook een ‘EHBB’-team werd uit de grond gestampt. Dat bestrijdt bacterievuur (foto 1), een jaarlijks terugkerend probleem voor de fruittelers, in de streek. Het Agrobeheercentrum Ecokwadraat liet een indrukwekkende hagendorser (foto 3)voor de streek bouwen. Op die manier kunnen landbouwers meehelpen met het onderhoud van hagen in de open ruimte.

Enkele realisaties van het Loket Onderhoud Buitengebied:

-Bijenvriendelijk bermbeheer in vijf gemeenten

-Beheeradvies over ongeveer 10 km holle wegen

-Onderhoud van 15 km wandelpaden per jaar

-Ongeveer 1 km extra wandelpad jaarlijks opengesteld

-Jaarlijks inzet van ongeveer 3.800 uren sociale economie

Door Raymond Billen