Uitvinder van keizersnede kreeg geen straatnaam, navolger wel

Van Bavegem heeft een straatnaam. Huart niet. Foto: google street view

Tienen - Tienenaar Joannes Carolus Huart (1715-1785) beschreef als eerste in ons land de keizersnede. Hij is daarvoor niet geëerd. Integendeel, zijn navolger kreeg een straatnaam in diens geboortedorp.

Dat P.J. Van Bavegem als eerste de kleizersnede beschreef is in 1995 rechtgezet door de Leuvense professor medicus Omer Steeno. Die eer komt immers toe aan J.C. Huart, want hij publiceerde zijn boek in 1770. Van Bavegem volgde drie jaar later. "Huart wordt ten onrechte doodgezwegen", aldus Steeno. "Dat komt door een persoonsverwisseling in de boeken van pastoor Bets. Maar dat is al achterhaald door de Tiense stadsarchivaris Paul Dewalhens (1902-1991). Lutgart Vrancken heeft de verwarring tussen oom en neef verder ontrafeld in de jaren tachtig."

Joannes Carolus Huart stamde uit een Tiense chirurgenfamilie. Hij legde zich toe op de verloskunde en de gerechtelijke geneeskunde. Hij overleed in Tienen op 1 juli 1785. Hij had bijvoorbeeld nog het bezoek van keizer Jozef II aan Tienen in 1781 meegemaakt. Hij publiceerde in "de Nederduitsche taele" waardoor hij veel bijval kende in de Nederlanden. Omer Steeno noemt het boek "van hoog wetenschappelijk gehalte". Het beschrijft zwangerschap en bevalling, oorzaken van onvruchtbaarheid, het gebruik van forceps, de techniek van de keizersnede. Die was toegestaan bij Siamese tweelingen, buitenbaarmoederlijke zwangerschap, bekkenmisvorming. Huart voegt er ook baarmoederscheur aan toe. 

Tienenaar Huart schreef zijn handboek drie jaar voor Van Bavegem, de man uit Baasrode. De eerstgenoemde is quasi vergeten, hoewel hedendaagse stadsgenoot dr. Paul Kempeneers zich in 2000 nog inspande om de naam "Jan Karel Huart" onder de aandacht te brengen. Tienen heeft aan de geleerde noch gedenkplaat, noch straanaam besteed. Zijn concurrent Petrus Van Bavegem daarentegen werd in zijn Baasrode (Dendermonde) met een straatnaam bedacht.

Update: Stadsdichter Gui Nijs vult aan: "Ik denk dat Paul Kempeneers er voor gezorgd heeft dat er een herinneringsplaatje hangt in het Museumcafé. Maar het mag inderdaad iets meer zijn."