Vijftig jaar geleden: geen school meer op zaterdag

Foto: google street view

Glabbeek - De gemeenteraad van Bunsbeek voerde in 1969 de vijfdaagse werkweek in voor de gemeenteschool. Dat was vroeg maar toch niet als eerste in de streek.

Het Nieuwsblad van 31 oktober 1969 vermeldt in het gemeenteraadsverslag: "Zonder veel over en weer gepraat werd de vijfdaagse schoolweek voor de gemeenteschool aanvaard. Het voorbeeld van omliggende dorpen en vooral het feit dat de vrije meisjesschool reeds eerder tot dit initiatief kwam, heeft inspirerend gewerkt. Met het oog op de toekomst van de jongeren achtte de raad de invoering van de vijfdagenweek opportuun."

Eerder in dat jaar had de Kamer van Volksvertegenwoordiging het thema behandeld. Een eerste wetsvoorstel tot invoering van de vijfdaagse schoolweek in het onderwijs, was al in 1964 en in 1966 ingediend maar nooit afgehandeld. Inrtussen werd de vijdagenweek van toepassing in andere sectoren maar niet in het onderwijs. Vertegenwoordigers van drie partijen dienden het wetsvoorstel opnieuw in voor het schooljaar 1969-1970. Een aantal gemeenten hadden toen al wel experimenten doorgevoerd. Pas in 1973 werd de vrije zaterdag algemeen. Maar in het secundair onderwijs werd nog geëxperimenteerd in september 1974, met vrije keuze per school.

Op die gemeenteraad in oktober 1969 werd ook beslist dat de gemeenteschool niet van de straat zou afgesloten worden met een hoge blinde muur. De keuze viel op een metalen hek van 20.000 frank. "Esthetisch verantwoord", zo luidde het.

Door Raymond Billen
AANGERADEN
Meest recent