Wachtbekken aan Moutsbornstraat wordt uitgediept

Het wachtbekken in Bunsbeek. Foto: if

Glabbeek - De gemeente voert de maatregelen van het bodemerosieplan uit.

 

 

Gemeenten die te kampen hebben met bodemerosie en modderlast kunnen subsidies aanvragen voor de opmaak van een erosiebestrijdingsplan. Het bodemerosieplan is goedgekeurd. Een van de eerste maatregelen is het ruimen en dieper uitgraven van het bestaande bufferbekken in de Moutsbornstraat in Bunsbeek. Het bekken speelt een rol in de strijd tegen wateroverlast in Bunsbeek-dorp. De werken kunnen aanbesteed worden en de komende weken van start gaan.

Door Raymond Billen
AANGERADEN