Kindergemeenteraad buigt zich over speelbos Zuurbemde

Foto: if

Glabbeek - De gemeente zal een avontuurlijk speelbos inrichten in een bestaand bos in Zuurbemde, tegenover het voetbalplein van Glabbeek.

Jeugdschepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij): “In dit avontuurlijk speelbos zullen kinderen midden in onze prachtige natuur ongeremd en vooral veilig kunnen ravotten. We gaan hier enkel speeltuigen in duurzame houtsoorten plaatsen, maar ook onder andere een wilgenhut, een reuzemikado,… En er zal niet alleen kunnen gespeeld worden met kant-en-klare speeltuigen, maar ook met alles wat de natuur te bieden heeft: boomstammen, takken, bladeren, stokken, eikels, grond."

De kindergemeenteraad zal hier intens bij betrokken worden. Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, met zetel in Hakendover, zal de subsidieaanvraag, het ontwerp, de overlegmomenten, enz. begeleiden. Het geeft advies bij de inrichting van de speelzone. De prijs voor de ondersteuning van dit project door het Regionaal Landschap Zuid-Hageland bedraagt 2.712 euro.

In het meerjarenplan staat: de aanleg van een speelbos in Zuurbemde én nieuwe speeltuinen in de deelgemeenten Kapellen en Wever. Kostprijs samen 120.000 euro (de financiering hiervan gebeurt met 55.000 euro Europese subsidies en 65.000 euro eigen middelen van de gemeente).

Door Raymond Billen
AANGERADEN