Gemeenten ondertekenen een nieuw Klimaatengagement

  • De ondertekenaars van gemeenten, intercommunales en provincie.
Glabbeek - 64 Vlaams-Brabantse gemeenten maken werk van een sterk klimaatbeleid. In het provinciehuis in Leuven legden ze dat vandaag vast in een nieuw Klimaatengagement.

Bij de 64 gemeenten horen uit onze regio ook Glabbeek, Hoegaarden, Tienen, enz. Zij engageren zich om minder CO2 uit te stoten, door energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en door te kiezen voor efficiënte, schone technieken. De effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, moeten wordengemilderd. Alle relevante actoren worden betrokken bij de opmaak en de uitvoering van een lokaal klimaatbeleid. Gemeentebesturen willen zelf het goede voorbeeld geven.

Ze trekken de kaart van kernversterking, met ruimte voor hernieuwbare energie en met aandacht voor het duurzaam versterken van de open en groene ruimte. Wonen, werken en winkelen gebeurt hoofdzakelijk in dorps- en stadskernen. Ze verminderen het energiegebruik in eigen gebouwen en moedigen inwoners aan om duurzaam te (ver)bouwen en energie te besparen. Daarnaast versnellen we de renovatiegraad van woningen. 

Een ambitieus fiets- en tragewegenbeleid en een sterke uitbouw van het openbaar vervoer moeten inwoners verleiden om de wagen aan de kant te laten staan. Elektrische voertuigen, voertuigen op waterstof en gedeelde mobiliteit zijn aantrekkelijke alternatieven. Met meer groen, meer ruimte voor water en door het verharden van oppervlaktes te vermijden, moeten effecten van de klimaatverandering worden tegengegaan. De gemeentene zetten in op natuurlijke en onuitputtelijke energiebronnen als zon en wind en op groene (rest)warmte.


Elektrische fiets met de nieuwste technische snufjes. Nu € 1.000 goedkoper.
Meer info op Nieuwsbladshop.be


Door Raymond Billen
AANGERADEN