Nieuwe aanvraag voor windturbines in Outgaarden niet uitgesloten

Foto: http://windparke40.be/

Hoegaarden - Storm en Elicio, de ontwikkelaars van het windpark E40, sluiten niet uit dat de aanvraag voor windturbines in Outgaarden ooit nog wordt herhomen.

Uit de omgevingsaanvraag zijn de vijf windturbines ter hoogte van Outgaarden geschrapt. De nieuwe plannen voorzien dus in de bouw van elf windturbines. Aanleiding zijn de bewaren vanuit de luchtvaart. Op de aanvliegroute van Bevekom wordt de hoogte verminderd. Verder wordt rekening gehouden met de helicoptervluchten vanop Goetsenhoven.

Storm/Elicia zegt daarover: "Defensie heeft op dit moment nog geen beslissing genomen over het aanpassen van een trainingszone voor helikopters rond Outgaarden. Om die reden worden de vijf windturbines in Outgaarden uit de aanvraag gehaald. Het is niet uitgesloten dat voor één of meer van deze windturbines in de toekomst een nieuwe vergunningsaanvraag wordt ingediend."

Naar aanleiding van de wijzigingen in de vergunningsaanvraag wordt er in de Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd. Dat loopt tot maandag 18 november. Er volgt een informatiemoment op maandag 4 november van 20u tot 21u in Buurthuis Willebringen.

Door Raymond Billen